03.12.2010 r.

Krajowa promocja CSR w Niemczech

Kolejny europejski kraj przyjął plan działań CSR na poziomie krajowym. Swój dokument wypracowali Niemcy.

National Strategy for Corporate Social Responsibility - Action Plan for CSR - of the German Federal Government, został opublikowany 6 października 2010.

Dokument określa cele strategiczne CSR dla Niemiec oraz sposoby ich osiągania. Zdaniem autorów publikacji, wdrożenie strategii CSR na poziomie krajowym jest naturalną konsekwencją uczestnictwa Niemiec w zglobalizowanej gospodarce.

Jako główne cele strategiczne wymienione zostały:

  • silniejsze związanie przedsiębiorstw i instytucji publicznych z kwestiami CSR
  • pozyskanie dla idei sektora małych i średnich przedsiębiorstw
  • promocja i zwiększenie wiarygodności działań CSR
  • stworzenie ram prawnych i politycznych dla działań CSR
  • aktywny udział w kształtowaniu społecznych i środowiskowych wymiarów globalizacji.


Publikacja: National Strategy for Corporate Social Responsibility - Action Plan for CSR - of the German Federal Government

Język: angielski

Rok: 2010

Instytucja: German Federal Government

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop