28.06.2010 r.

Polacy charytatywnie - badanie Ecco

"Większość Polaków deklaruje zaangażowanie w działania charytatywne, chociaż nie znajduje to potwierdzenia w rzeczywistości. Jednocześnie wielu twierdzi, że nie podejmuje działań na rzecz innych, chociaż swoją postawą komunikuje coś wręcz odwrotnego. Po prostu wsparcie sąsiada w potrzebie, to dla wielu z nas dobrosąsiedzka postawa, nie działanie charytatywne", czytamy w najnowszym badaniu analizującym postawy charytatywne Polaków.

78% Polaków podejmuje działania dobroczynne. Częściej niż ogół badanych działania na rzecz innych pdoejmują kierownicy i specjaliści (92%), pracownicy administracji i usług (89%) oraz prywatni przedsiębiorcy (88%).

Barierą w podejmowaniu tego typu działań jest trudna sytuacja. Wskazało na nią 45% badanych.

Formy angażowania

Polacy najchętniej przekazują pieniądze (64%), wspierają pomocą rzeczową (56%), a w mniejszym stopniu angażują się osobiście (37%). Formy wsparcia, które Polacy wskazali jako preferowane to: publiczne zbiórki, przekazywanie 1% podatku, wysyłanie SMS.

Więcej informacji na temat postaw Polaków można uzyskać z raportu z badania.

Publikacja [PDF]: Raport ECCO. Charytatywność Polaków 2010

Źródło: CSRinfo

 

 

Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop