12.02.2010 r.

Flexicurity w Polsce - raport

Wczoraj, podczas konferencji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zaprezentowano wyniki badań na temat flexicurity w Polsce, czyli podejścia, które łączy elastyczność i bezpieczeństwo zatrudnienia.

Sam termin został ukuty z połączenia dwóch słów: flexibility (elastyczność) oraz security (bezpieczeństwo), a jego idea pochodzi z Danii.

Celem flexicurity jest zagwarantowanie wysokiego poziomu pewności pracy, tzn. możliwości szybkiego znalezienia pracy na każdym etapie życia zawodowego i dużych szans rozwoju zawodowego w warunkach szybko zmieniającej się gospodarki. Celem jest również to, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy skorzystali z możliwości, które niesie globalizacja.

Model flexicurity:
- zakłada płynne zmiany („przejścia”) w życiu zawodowym człowieka (zmina pracy, awansów, rozwoju)
- obejmuje również elastyczną organizację pracy, ułatwiającą szybkie i skuteczne zaspokojenie nowych potrzeb, opanowanie nowych umiejętności i pogodzenie pracy z życiem prywatnym
- oznacza bezpieczeństwo w rozumieniu uzyskania pomocy w przypadku utraty pracy, w tym na wyposażeniu w takie umiejętności, które umożliwiają rozwój zawodowy i ułatwiają znalezienie pracy, a nie tylko na utrzymaniu aktualnie zajmowanego stanowiska. Oznacza także możliwości szkolenia dla wszystkich pracowników, w tym szczególnie dla osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych.

Według UE flexicurity jest najlepszą drogą do osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej dzięki lepszemu przystosowywaniu rynków pracy do zmian oraz tworzeniu większej liczby produktywnych miejsc pracy. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.flexicurity.org.pl

Publikacja [PDF]: Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje.

Redakcja: Elżbieta Kryńska

Rok: 2009

Język: Polski

Instytutcje: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Źródło: www.flexicurity.org.pl
Tags: Pracownicy
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop