02.12.2009 r.

Percepcja CSR wśród studentów - badanie

Marta Karwacka

Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu powołane w październiku bieżącego roku przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu opublikowało raport z badania pt. „Percepcja społecznej odpowiedzialności biznesu przez osoby wkraczające na rynek pracy”.

Badaniem objęci zostali studenci ostatnich lat studiów na wszystkich 15 wydziałach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dokonana analiza pozwoliła ustalić rolę CSR w podejmowaniu decyzji zawodowych i zakupowych wśród osób, które w najbliższej przyszłości wkroczą na rynek pracy.

Autorzy badania przeprowadzili szeroką analizę uwzględniającą 4 obszary:
A) informacje ogólne na temat postrzegania etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu;
B) ocena zachowań konsumenckich i postaw ekologicznych;
C) ocena społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście pracy zawodowej;
D) badanie chęci angażowania się w działania woluntarystyczne.

Raport z badania dostępny jest na stronie Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu lub pod linkiem [PDF].

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop