17.03.2011 r.

Szpitale i biznes – etyczna współpraca

Renata Putkowska
Współpraca szpitali z firmami medycznymi i farmaceutycznymi jest już faktem. Jednak, by była ona korzyścią, a nie zagrożeniem musi opierać się na przejrzystych zasadach. Ich promocją zajmie się projekt MedKompas. Opisuje go Gazeta Wyborcza.

Szpitalni rzecznicy ds.etyki, szkolenia personelu w zakresie kontaktów z biznesem oraz promowanie przejrzystości zasad współpracy szpitali i firm – to tylko niektóre planowane działania w ramach projektu MedKompas.

Współpracować ze sobą będą: Naczelna Izba Lekarska oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed. Projekt finansowany jest ze środków Siemens AG i Banku  Światowego poprzez program Integrity Initiative.

Jego głównym założeniem jest promocja standardów etycznej współpracy pomiędzy producentami wyrobów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia poprzez cykl 60 szkoleń w całej Polsce które odbędą się w latach 2011 – 2014. Zorganizowana zostanie też ogólnopolska kampania informacyjna.

Gazeta Wyborcza zwraca uwagę na bardzo praktyczne problemy, które projekt może pomóc rozwiązać, np. dylematy z jakimi zmagają się lekarze, którzy otrzymują od firm propozycje sponsorowanych seminariów czy brak jasnych zasad przy podpisywaniu umów handlowych.

Autor: Anna Twardowska

Gazeta: Gazeta Wyborcza, 17.03.2011

Źródło: CSRinfo.org

 

Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop