27.02.2013 r.

Kim są Anioły ekonomii społecznej ?

Przedsiębiorstwa społeczne doskonale prosperują na zachodzie Europy. W Polsce także mamy ich coraz więcej, jednak część z nich nie potrafi wykorzystać swoich możliwości. Wsparciem dla nich są Anioły ekonomii społecznej – menadżerowie i menadżerki, którzy bazując na własnych doświadczeniach wspierają przedsiębiorców społecznych.

Do czego potrzebne są nam przedsiębiorstwa społeczne?

Przedsiębiorstwa społeczne odgrywają ważną rolę w naszej gospodarce, pobudzając jej konkurencyjność i rozwój. Powstawanie kolejnych takich podmiotów przyczynia się między innymi do tworzenia nowych miejsc pracy, które są szansą dla osób bezrobotnych i „wykluczonych społecznie”. Warto o nie dbać, bo w trudnych czasach, są „motorem” napędzającym naszą gospodarkę.

Anioły uwalniają potencjał

Młodzi przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie, którzy podejmują się rozpoczęcia działalności o charakterze społecznym, mimo zapału i motywacji do działania, często zmagają się z wieloma problemami dotyczącymi poruszania się na rynku. Zazwyczaj powodem tego jest brak doświadczenia lub odpowiednich kompetencji. Aby uwolnić swój potencjał i sprawnie poruszać się na rynku, potrzebują kogoś kto wskaże im kierunki działania. Dokładnie taka jest rola Aniołów ekonomii społecznej. Zostają nimi menadżerowie i menadżerki posiadający doświadczenie i umiejętności wypracowane podczas lat działalności komercyjnej na rynku.

Kim są „Anioły ekonomii społecznej”?

Inicjatywa skierowana jest do doświadczonych i odpowiedzialnych menadżerów i menadżerek sektora prywatnego, którzy są gotowi poświęcić swój czas, podzielić się wiedzą, a nawet i zainwestować własne pieniądze. Ich wsparcie nie polega na prowadzeniu za rękę na oślep, ale na odpowiedzialnym wprowadzeniu na rynek, wskazywaniu szans, ale i sygnalizowaniu o istniejących zagrożeniach.

W Polsce tworzeniem sieci aniołów ekonomii zajmuje się biuro projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Partner Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Jak stać się aniołem ekonomii społecznej?

Procedura włączenia się do grona Aniołów ekonomii społecznej jest prosta. Od menadżerów i menadżerek zainteresowanych wspieraniem młodych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń oczekuje się złożenia pisemnej deklaracji i przesłania jej do biura projektu UNDP. Na jego mocy nawiązana jest współpraca ze wskazanym przez UNDP innowacyjnym przedsiębiorstwem społecznym

Zainteresowani podjęciem współpracy w roli aniołów ekonomii społecznej szczegółowe informacje znajdą pod adresem: www.undp.org.pl.
Źródło: CSRinfo.org

Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop