13.12.2011 r.

„Myśleć globalnie, działać lokalnie”

Edukacja ekologiczna jest istotnym elementem systemu kształcenia w Polsce. Przyjęta w 1997 roku „Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej” zawiera m.in. szczegółowe informacje na temat edukacji ekologicznej w formalnym systemie kształcenia.

Dla poznańskich uczniów oprócz podstawowych działań prowadzonych w ramach tego rozporządzenia, Urząd Miasta przygotował coś jeszcze!

27 października ruszył konkurs „Poznański EKOlider Szkolny”, który ma promować wśród dzieci i młodzieży postawy i zachowania proekologiczne.Pierwsza edycja, rozstrzygnięta w maju ubiegłego roku, poświęcona była zagadnieniu energooszczędności. Wśród nagrodzonych prac znalazł się m.in. stacjonarny rower ładujący telefony komórkowe, czy domki edukacyjne z materiałów recyklingowych.

W tym roku tematem przewodnim konkursu jest ekologiczne gospodarowanie odpadami. Do udziału mogą zgłosić się uczniowie wszystkich etapów kształcenia zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych.

W ramach drugiej edycji konkursu uczniowie przygotowują dwa zadania. Pierwsze polegające na stworzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej, promującej zgłoszony projekt. Drugie, na szczegółowym i merytorycznym opisie proponowanego projektu. Koncept praktyczny ma za zadanie promować właściwe postawy i zachowania w dziedzinie ekologicznej gospodarki odpadami oraz być związany ze szkołą, domem czy też terenem osiedla i dzielnicy. Uczestnicy przedstawią założenia, szczegółowe wyliczenia oraz sprawozdanie z wdrożenia projektu.

Kampanie przygotowywane w ramach konkursu muszą uwzględniać następujące elementy edukacji globalnej: Milenijne Cele Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, genezę i elementy składowe koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz upowszechniać wiedzę na temat idei Sprawiedliwego Handlu i jej aspektów ekologicznych. Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej konkursu: www.eko-fan.pl. Wielki finał konkursu odbędzie się 3 czerwca 2012 roku. Zwycięskie szkoły zdobędą tytuł "Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2012". Na najlepszych uczniów czekają rowery i wyjazd studyjny do Brukseli.

– „Poznański EKOlider Szkolny” organizowany przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta to doskonały sposób na upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród najmłodszych – mówi Patron Honorowy Konkursu Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Filip Kaczmarek. Idea konkursu odzwierciedla główną ideę edukacji ekologicznej „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, uczniowie dostrzegając problemy współczesnego świata związane z nieeklogicznym gospodarowaniem odpadów, sami tworzą i realizują projekty, które mogą zmieniać ich „lokalne” otoczenie, tym samym dokonując zmian w szerszym, „globalnym” wymiarze – dodaje Europoseł .

Oprócz konkursu organizatorzy zaprojektowali ciekawą stronę internetową promującą postawy proekologiczne wśród najmłodszych. Można na niej m.in. grać w EKO-fana. To interaktywna gra, w której uczestnik odpowiada na pytania związane z ochroną środowiska i ekologią, zadawane przez wirtualnego EKO-fana. Zabawa polega na "hodowaniu pamperka", zwanego EKO-fanem. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje punkty. Dodatkowo można otrzymywać punkty za sformułowanie hasła związanego z ekologią i ochroną środowiska, które umieszczane jest w EKO-Wiki. Zdobyte punkty posłużą także do stworzenia rankingu najlepszych EKO-fanów.

Więcej informacji na temat zasad konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.eko-fan.pl oraz www.poznan.pl/srodowisko

Źródło: CSRinfo.org
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop