08.09.2011 r.

Rusza projekt "Produkt Lokalny Małopolska"

W ramach 5-letniego przedsięwzięcia ma zostać wypracowany Model Produktu Lokalnego Małopolska. Projekt jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (www.programszwajcarski.gov.pl), na mocy umowy podpisanej 29 sierpnia br. z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.

Celem projektu jest propagowanie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa produktów rolnych jako sposobu na przyspieszenie rozwoju słabo rozwiniętych obszarów wiejskich w Małopolsce.

W najbliższych latach będziemy pracować nad stworzeniem "Modelu Produktu Lokalnego Małopolska", którystanie się kołem zamachowym dla rozwoju Małopolski – mówi Rafał Serafin, Prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Produkt vs. marka lokalna

Produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowany w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska z lokalnie dostępnych surowców. Spośród lawiny produktów żywnościowych dostępnych na rynku to właśnie lokalność wyróżnia kiełbasę lisiecką, przemkowski miód czy barwicki chleb.

Kupując te produkty wiem, że nie tylko dostaję produkt po konkurencyjnej cenie, wyróżniający się swoim pochodzeniem, ale także wspieram rozwój regionu, z którego one pochodzą – mówi Renata Bukowska, prezes LGD Stowarzyszenie "Gościniec 4 Żywiołów", partner projektu.

Produkty lokalne z danego regionu wchodzą z kolei w skład marek lokalnych. Siła marki lokalnej leży w produktach pod nią sprzedawanych oraz w regionie, z którym jest związana.

To mieszkańcy danego regionu ustalają zasady, według których produkt lokalny może być zaliczony do asortymentu marki lokalnej, marka jest ich dziełem, to dzięki ich energii i zaangażowaniu nabiera autentyczności i siły przebicia.

Model Produktu Lokalnego Małopolska

Tworzony model będzie się składał z kilku etapów, na każdym z nich zaangażowani będą rolnicy, producenci, miejscowi interesariusze. W pierwszej kolejności zostaną zidentyfikowane lokalne produkty związane z konkretnymi obszarami (regionami ich pochodzenia – Geographical Identification – GI).

Następnie opracowany zostanie Kodeks Postępowania, który będzie określał zasady zaliczania produktów do danej marki lokalnej. To jest niezwykle ważny etap – Kodeks gwarantuje bowiem utrzymanie wiarygodności i autentyczności produktów lokalnych wchodzących w skład marki, a tym samym jej jakości i wartości rynkowej – dodaje Rafał Serafin.

Aby przedsięwzięcie odniosło sukces mierzony ilością sprzedawanych produktów lokalnych niezbędne jest stworzenie zintegrowanego systemu promocji, marketingu i sprzedaży, którym zajmie się Centrum Marki Lokalnej działające przy Fundacji.

Nasze dotychczasowe doświadczenia płynące z podejmowanych inicjatyw na rzecz rozwoju produktu lokalnego pokazują, że bez wyraźnych perspektyw sprzedaży wytworzonych produktów niewielu rolników będzie skłonnych do produkcji większych ilości jakościowych produktów lokalnych – mówi Renata Bukowska.

Ostatni etap zakłada, że wypracowane przychody zostaną zainwestowane w rozwój zrównoważony regionów pochodzenia produktów lokalnych, aby podnieść lokalne zdolności wytwarzania kolejnych produktów w odpowiedniej jakości i ilości oraz aktywizować lokalną społeczność.

Model zostanie wdrożony w Regionie Lanckorona (obszar Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 Żywioły”), gdzie powstanie też Inkubator Kuchenny, w którym lokalni rolnicy i przedsiębiorcy będą mogli wytwarzać wysokiej jakości produkty lokalne.

Inkubator będzie się wzorował na innych tego typu obiektach funkcjonujących za granicą, takich jak Rudgers Food Innovation Centre w USA, Southglade Food Park w Anglii czy też Food Park w Finlandii.

Będą oni także korzystać z pomocy doradczej i technicznej świadczonej przez Centrum Edukacji Ekonomicznej, w tym certyfikacji swoich produktów, ale także sanitarno-epidemiologicznej oraz promocyjnej i marketingowej.

W ramach projektu Model ten zostanie wdrożony w kolejnych 4 regionach Małopolski, a w 5 innych zostanie zapoczątkowany. Każdy region będzie posiadał markę lokalną skupiającą co najmniej 15 certyfikowanych produktów lokalnych (w sumie 75 produktów), promowanych i sprzedawanych za pomocą zintegrowanego systemu promocji, marketingu i sprzedaży.

Źródło: CSRinfo.org
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop