23.03.2011 r.

Koalicja "Prezesi- wolontariusze"

Prezesi sześciu firm połączyli swoje siły, by wspierać rozwój społecznego zaangażowania i zachęcić biznes do wolontariatu. Koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011" ma na celu promocję wolontariatu i aktywności obywatelskiej poprzez przykład Prezesów dzielących się swoim czasem i doświadczeniem na rzecz ważnych inicjatyw społecznych.

Członkowie Koalicji to Prezesi, którzy są wolontariuszami oraz promują wolontariat i społeczne zaangażowanie w swoich firmach: Maciej Owczarek (ENEA S.A.), Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce), Aneta Podyma-Debriat (AXA TFI S.A.), Frank Uszko (Danone), Sławomir S. Sikora (Citi Handlowy), Harry Klompe (NUTRICIA), Maciej Witucki (Grupa TP). Działania Koalicji mają także na celu wypracowanie stanowiska biznesu w debacie towarzyszącej obchodom Europejskiego Roku Wolontariatu.

Powołanie Koalicji „Prezesi wolontariusze 2011” jest wynikiem refleksji jej inicjatorów, Macieja Owczarka - Prezesa ENEA S.A oraz Pawła Łukasiaka - Prezesa Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, na temat roli biznesu w budowaniu i wzmacnianiu aktywności społecznej i wolontariatu w Polsce. Inicjatorzy Koalicji zaprosili do jej tworzenia Prezesów firm mających doświadczenie zarówno w zakresie społecznego zaangażowania jak i wolontariatu. Podobnie jak Maciej Owczarek i Paweł Łukasiak, dostrzegają oni konieczność popularyzowania idei wolontariatu oraz są zdecydowani osobiście zaangażować się w akcje wolontariackie.

Zadaniem Koalicji jest stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie społecznego zaangażowania biznesu oraz popularyzowanie postaw wolontariackich w środowisku przedsiębiorców. Realizowane będzie ono poprzez:

• Prezentację dobrych praktyk związanych ze społecznym zaangażowaniem i wolontariatem biznesu;
• Edukację w zakresie społecznego zaangażowania biznesu;
• Wymianę doświadczeń, wiedzy i umiejętności pomiędzy liderami biznesu, a liderami organizacji społecznych;
• Wspieranie akcji wolontariackich z udziałem Prezesów;
• Rozszerzenie Koalicji o nowych Członków;
• Rozbudowę portalu www.dobrybiznes.info;
• Zabieranie głosu w debatach publicznych z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu.

Koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011” ma charakter nieformalny, jest otwarta na nowych Członków. Powołana została w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu, ale będzie kontynuować swoją działalności także w latach kolejnych. Uroczysta inauguracja Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011” odbyła się 21 marca 2011 r. w Hotelu Harenda w Warszawie.  Punktem kulminacyjnym wydarzenia było podpisanie Apelu „Czas biznesu, czas pomagania” skierowanego do liderów biznesu w Polsce, w którym  Prezesi zachęcają do włączenia się w prace Koalicji i promowanie wolontariatu.

Podczas spotkania odbyły się także warsztaty „Rozwój wolontariatu w Polsce”, których uczestniczyli  prezesi - wolontariusze i studenci-wolontariusze. Połączyli oni swoją wiedzę i doświadczenie, aby wspólnie wypracować rekomendacje dla rozwoju wolontariatu oraz dla aktywności społecznej w Polsce.

Źródło: portal CSRinfo.org

 

Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop