12.03.2011 r.

"Od zmian klimatu przez odpowiedzialny biznes do zrównoważonego rozwoju" - relacja

25 lutego 2006 roku Fundacja Aeris Futuro obchodziła 5 rocznicę założenia. Z tej okazji przygotowano panel dyskusyjny z udziałem osób, które współpracują z Fundacją od początku jej istnienia.

Gośćmi panelu byli Łukasz Makuch - współzałożyciel Fundacji i specjalista ds. CSR, Marta Śmigrowska - ekspertka Koalicji Klimatycznej oraz Andrzej Wójcik - koordynator projektu Zielone Kielce, a także autor filmów i programów promujących odpowiedzialną konsumpcję.

Podczas panelu poruszono szereg interesujących kwestii, które wskazują na najważniejsze wyzwania stojące przed polskimi organizacjami zajmującymi się zmianami klimatu.

Jednym z podstawowych działań Koalicji Klimatycznej – w której uczestniczy Fundacja Aeris Futuro - jest lobbying w strukturach rządowych, skierowany na implementację proekologicznych rozwiązań w polskim systemie prawnym oraz w strategiach rozwoju lokalnego.

W tym obszarze organizacje pozarządowe napotykają na liczne bariery i trudności. Uczestnicy panelu skonkludowali, że we wprowadzaniu zmian zarówno prawnych, jak i świadomościowych, skuteczniejsze okazać się mogą działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz aktywizacji społeczności lokalnych.

Liczne głosy uczestników spotkania podkreślały, że jakość debaty publicznej i decyzji politycznych zależeć będzie od oczekiwań i świadomości ogółu społeczeństwa.

Jak zauważyła Marta Śmigrowska: Potrzeba edukacji wynika z faktu, iż społeczeństwo polskie ma charakter "folwarcznego społeczeństwa", które w wyniku wydarzeń XX-ego wieku pozbawione zostało elit, dbających o ideę obywatelskości i odpowiedzialności społecznej.

Słuchacze panelu zwrócili uwagę, że w kształtowaniu świadomości społecznej - też świadomości ekologicznej - szczególną rolę odgrywają media, które zarówno odpowiadają na potrzeby jak największej liczby odbiorców, jak i owe potrzeby kreują.

Marta Niwczyk, koordynatorka projektów odpowiedzialnego biznesu, dodała przy tym: Bardzo często oczekiwania odbiorców mediów mają charakter konsumpcyjny i hedonistyczny. Na zasadzie sprzężenia zwrotnego podtrzymywane jest status quo.

Zarówno decydenci świata polskich mediów, jak i ich odbiorcy na dalszy plan odsuwają kwestie wymagające myślenia długoterminowego i systemowego. Tabloidyzacja mediów ujawnia się poprzez odwoływanie się do uproszczeń i sensacji, której celem zapewne nie jest edukacja obywatelska, lecz tylko przyciągnięcie uwagi jak najszerszego grona odbiorców.

Również w ten sposób przedstawiana jest ekologia, z czym niejednokrotnie zmagają się organizacje działające na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zwieńczając dyskusję, zastanawiano się nad tym, jakie jest najskuteczniejsze "oręże" ekologa? Wspólnie uznano, że siłą organizacji społecznych są działania bazujące na współpracy i zaangażowaniu ludzi, odwołujące się do pozytywnych emocji.

Takimi działaniami mogą być akcje uliczne, warsztaty, happeningi, gry miejskie, akcje sadzenia drzew, akcje rewitalizacji terenów zielonych, itp. Takie działania społeczne nie tylko pozwalają na zapoznanie się z ideą zrównoważonego rozwoju dużej liczby ludzi, ale także umożliwiają rzeczywiste doświadczenie zmiany – w świadomości, w codziennym życiu, w najbliższym otoczeniu.

Polskie ekologiczne organizacje pozarządowe posiadają ogromny kapitał w postaci kreatywności, zaangażowania, wytrwałość, otwartości na współpracę. Dyskusja panelowa było tego najlepszym dowodem.

Jak przyznała Marta Niwczyk, jedna uczestniczek spotkania: Za każdym razem zachwyca mnie, gdy grupa przyjaciół spotyka się by debatować nad ważnymi sprawami rzeczywistości, pozwalając, by z ich rozmów rodziły się uwagi inspirujące do działania i zmieniania świata.

Panel dyskusyjny odbył się w ramach projektu "Stwórzmy klimat dla przyszłości", współfinansowanego przez Koalicję Klimatyczną w ramach Małych Grantów Klimatycznych.

Informacja prasowa oraz galeria zdjęć dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.

Źródło: CSRinfo.org

 

 

Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop