04.03.2011 r.

Rozwój zrównoważony w praktyce – konferencja

W dniach 8 i 9 marca, w Dworze w Tomaszowicach pod Krakowem, odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. Rozwój zrównoważony w praktyce – trendy, doświadczenia, wyzwania.

Konferencja, organizowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, będzie próbą konfrontacji globalnych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju z rozumieniem i wdrażaniem ich przez polskich przedsiębiorców.

W dwudniowej, połączonej z panelami i praktycznymi warsztatami konferencji weźmie udział blisko stu przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Konferencja będzie także okazją do wręczenia bonów o łącznej wartości 30 tys. euro dla Ośrodków Edukacji Ekologicznej wyłonionych przez Fundację w Konkursie, który trwał od grudnia ubiegłego roku.

W najbliższych latach coraz więcej firm będzie dostrzegać korzyści biznesowe prowadzonych przez siebie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i próbowało zarządzać świadomie, systematyczne i długofalowo swoim oddziaływaniem na społeczności lokalne i środowisko naturalne.

Niewątpliwie trend ten będzie się nasilać w miarę coraz większej integracji Polski z globalną gospodarką rynkową i wzrostu inwestycji zagranicznych - mówi Rafał Serafin, Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Stąd potrzeba dyskusji na temat szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju i jego rozumienia przez firmy, organizacje, szkoły, instytucje – dodaje Serafin.

Konferencję, w której wezmą udział międzynarodowi oraz polscy eksperci ds. turystyki zrównoważonej, społecznej odpowiedzialności biznesu, partnerstwa trójsektorowego, zielonych zamówień publicznych oraz certyfikacji środowiskowej, rozpoczną prelekcje na temat wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju na polskich.

Będzie też mowa o międzynarodowych Zielonych Szlakach Greenways - szlakach komunikacyjnych promujących zrównoważony transport, rozwijanych kompleksowo w celu zapewnienia ochrony środowiska naturalnego oraz podniesienia jakość życia na obszarach wokół nich.

Konferencja stanie się okazją do podsumowania projektu "Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways", w ramach którego Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w ciągu niespełna dwóch  przyznała ponad 550 certyfikatów środowiskowych firmom, organizacjom, instytucjom oraz szkołom

Kulminacyjnym punktem konferencji będzie ogłoszenie zwycięzców Konkursu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska na utworzenie Ośrodków Edukacji Ekologicznej.

Konkurs, ogłoszony w grudniu ubiegłego roku, skierowany był do organizacji pozarządowych, firm, obiektów turystycznych, szkół i instytucji, które posiadają co najmniej jeden z certyfikatów ekologicznych przyznawanych przez Fundację:

  • Zielone Biuro (certyfikat dla wszystkich organizacji posiadających rozbudowane zaplecze biurowe)
  • Czysta Turystyka (certyfikat dla firm i organizacji z branży turystycznej)
  • Przyjazny Rowerom (certyfikat dla turystycznych i nieturystycznych obiektów promujących zrównoważony transport)
  • Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej i Zielona Flaga (certyfikaty dla placówek oświatowych).

Celem Konkursu było wyłonienie partnerów, którzy będą stanowić sieć współpracujących z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska ośrodków działających na rzecz propagowania ekologicznego stylu życia w Polsce za pośrednictwem Zielonych Szlaków Greenways – mówi Ewa Figórska, Kierownik projektu, w ramach którego Fundacja organizowała Konkurs.

Komisja Konkursu, w skład której weszli:  Rafał Serafin – Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, dr Anna Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym oraz Jan Okulicz – Radny Fundacji, wybrała 12 laureatów Konkursu, z których 6 zostanie przyznana nagroda w wysokości 5 tys. Euro.

Zgromadzeni na konferencji goście wezmą także udział w prowadzonych przez zagranicznych i polskich specjalistów panelach dyskusyjnych.

Ich celem będzie zdefiniowanie trendów w rozwoju turystyki zrównoważonej na świecie, wymiana poglądów na temat zielonych zamówień publicznych, partnerstwa trójsektorowego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Eksperci zastanowią się także, jakie certyfikaty i wskaźniki mogą być pomocne przy ,"zmierzeniu" zrównoważonego rozwoju i czy jest to w ogóle możliwe.

Ostatnim etapem konferencji będą zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy spróbują określić możliwości wspólnego działania społeczeństwa, sektora publicznego i prywatnego w celu  przyspieszenia  zrównoważonego rozwój w Polsce, a także zaproponować konkretne rozwiązania i sposoby ich wdrażania.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć na stronie: http://www.fpds.pl/ekocertyfikaty/pl/

Źródło: CSRinfo.org
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop