09.08.2010 r.

Działania społeczne PKO BP

Pomoc dzieciom z terenów dotkniętych powodzią a także poszkodowanym przez żywioł pracownikom to przykłady zrealizowanych ostatnio społecznie ważnych inicjatyw podejmowanych przez PKO Bank Polski.

Jako instytucja zaufania publicznego PKO Bank Polski koncentruje  się nie tylko na celach biznesowych, ale również inicjuje  działania o charakterze społecznym.

Wśród poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi znaleźli się również pracownicy Banku. W odruchu solidarności zawiązał się Koleżeński Komitet Pomocy Powodzianom, który od pierwszych dni czerwca organizuje zbiórki pieniężne i rzeczowe w wielu jednostkach Banku. Zebrane pieniądze i dary są sukcesywnie przekazywane dla najbardziej poszkodowanych osób.

PKO Bank Polski jest wrażliwy zarówno na potrzeby lokalnej społeczności, jak i wszystkich pracowników, w tym osób już nieaktywnych zawodowo, które zachęcamy do włączania się w przedsięwzięcia inicjowane przez Bank.  Ich zaangażowanie połączone z materialnym i organizacyjnym wsparciem największej instytucji finansowej w Polsce otwiera wiele możliwości – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

We współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Serock PKO Bank Polski zorganizował letnie wakacje dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią.

Prowadzone akcje pomocy powodzianom zbiegły się w czasie z inauguracją działania Fundacji PKO Banku Polskiego. Celem statutowym fundacji jest wspieranie osób i organizacji zajmujących się dobroczynnością poprzez promowanie wolontariatu pracowniczego oraz współfinansowanie projektów w wybranych obszarach programowych.

Pozwoli to na zwiększenie zaangażowania PKO Banku Polskiego w działalność dobroczynną oraz na oddzielenie działalności pro publico bono od projektów nastawionych na wymierne efekty finansowe.

- Zamierzamy działać dwutorowo. We współpracy z jednostkami pozarządowymi będziemy realizować projekty o zasięgu ogólnopolskim. W regionach prowadzone będą projekty lokalne z uwzględnieniem podstawowej zasady współfinansowania tych projektów przez Fundację i społeczności lokalne. Wybrane organizacje pozarządowe działające efektywnie na danym terenie będą wspierane programowo – mówi Urszula Kontowska, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.

Fundacja PKO Banku Polskiego stanie się strategicznym mechanizmem realizacji zaangażowania społecznego (CSR) spółki PKO Bank Polski, a jednocześnie przyczyni się do kształtowania pozytywnego wizerunku PKO Banku Polskiego tak wśród klientów Banku, jak i jego pracowników oraz innych interesariuszy.

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop