19.05.2009 r.

Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych

Instytucje finansowe odgrywają w życiu społecznym i gospodarczym szczególną rolę. Ich współpraca z interesariuszami, a w szczególności z klientami powinna opierać się na pełnym zaufaniu, dlatego etyka, rzetelność i przejrzystość zasad powinny stanowić podstawę ich działalności.

Obecnie, w świetle światowego kryzysu finansowego, coraz bardziej widoczny jest kryzys zaufania na linii bank – klient. Banki przestały ufać klientom, a klienci bankom. Sytuacja ta dotyka w największym stopniu przedsiębiorców. Coraz częściej słyszymy bowiem o tym, że banki żądają od nich wyższego poziomu zabezpieczenia kredytu, renegocjują umowy, stosują większe marże kredytowe, stale rosną też pozaodsetkowe koszty kredytu, a w rezultacie zmniejsza się maksymalna dostępna kwota kredytu. W świetle tej sytuacji najważniejsza staje się budowa zaufania pomiędzy sektorem instytucji finansowych a przedsiębiorcami. Zaufanie jest bowiem elementem kluczowym dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki oraz wzmocnienia jej roli w Unii Europejskiej. Pojawia się więc pytanie: Jak skutecznie budować współpracę i zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami a sektorem finansowym? Jakie są oczekiwania przedsiębiorców wobec instytucji finansowych w zakresie społecznej odpowiedzialności i etyki biznesu? I w końcu: Jak promować społeczną odpowiedzialność w sektorze finansowym i jak edukować bankowców w zakresie etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu?

Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie Państwo podczas III Krajowej Konferencji Menadżerów i Nauki pt.:

„Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Rola prawa, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu w budowie współpracy pomiędzy biznesem a sektorem finansowym.”, która odbędzie się 20 maja br. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 119/121 , (Aula B), o godzinie 11:00

Spotkanie będzie również okazją do dyskusji o tym w jakim stopniu promocja kredytu wpływa na podejmowanie brzemiennych niekiedy w skutkach decyzji o jego zaciągnięciu oraz przekłada się na obserwowane zjawiska społeczne. Uwaga zwrócona zostanie również na działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, w wielu krajach znanych jako związki kredytowe i ich działań w zakresie społecznej odpowiedzialności. Ważnym elementem konferencji będzie także zaprezentowanie i ocena działań CSR podejmowanych przez banki komercyjne a zagadnienie to zostanie omówione na podstawie wybranych, międzynarodowych standardów CSR.

Organizatorzy konferencji: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej.

Więcej informacji, na temat III Krajowej Konferencji Menadżerów i Nauki, znajdą Państwo na stronie www.csr-conference.pl

Program konferencji można pobrać tutaj.

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop