22.09.2011 r.

(Nie)Pełnosprawni pracownicy – firma bez barier

Joanna Zofia Soroko, LTM Communications
W Polsce tylko co czwarta osoba niepełnosprawna w wieku produkcyjnym jest aktywny zawodowo. Na naszym rynku pracy zachodzą jednak pozytywne zmiany – od 2007 roku rośnie zatrudnienie tej grupy. Przyczynia się do tego sprzyjające ustawodawstwo i konferencje, które pomagają pokonywać dystans między pracodawcami a osobami niepełnosprawnymi.

Praca dla osób niepełnosprawnych jest czymś więcej niż tylko obowiązkiem, dzięki któremu zdobywają środki na życie. Pozwala im także na codzienny kontakt z otoczeniem, daje ogromną satysfakcję i poczucie niezależności finansowej.

Niepełnosprawni pracownicy nie tylko nie odstają od reszty zespołu, ale wręcz przeciwnie – doskonale sprawdzają się na swoich stanowiskach. Także dlatego, że nadal nie jest im łatwo znaleźć zatrudnienie, mają ogromną motywację i często bardziej szanują pracę niż reszta załogi.

Bez barier

Do zatrudniania osób niepełnosprawnych zachęcają przepisy prawne. Na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 r. pracodawca, który daje pracę takim osobom, może liczyć na wiele dodatkowych korzyści i ułatwień.

Przysługuje mu bowiem dofinansowanie lub zwrot części wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, a także składek na ich obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Pracodawca może też ubiegać się o zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnego pracownika, a także o zwrot nakładów poniesionych w związku z zatrudnieniem dla niego asystenta.

Przyjęcie do firmy osoby niepełnosprawnej wymaga od pracodawcy zorganizowania dla niej stanowiska pracy. Jednak nie jest to trudne. – Pracodawcy nie muszą obawiać się tego wymogu, ponieważ nie odbiega to aż tak bardzo od przygotowania standardowego stanowiska pracy – mówi Karolina Małecka koordynatorka programu Pomóż Sam Sobie, który promuje zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Ważne jest także, aby w razie potrzeby skonstruować podjazd lub zastosować dźwig osobowy albo przenośnik, który umożliwi pokonanie schodów. Ze względu na brak ścisłych wytycznych, warto przed podjęciem decyzji skonsultować się z Państwową Inspekcją Pracy.

Inspektorat na pewno udzieli wskazówek, jak w konkretnym przypadku należy działać, by dostosować siedzibę firmy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rady zasięgnąć można także na przykład w Instytucie Medycyny Pracy czy niektórych uczelniach technicznych.

Pracodawco – przełam się!

Poznanie obowiązujących przepisów prawnych to nie wszystko. Warto zdobyć także praktyczne informacje o sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy i połączyć je z wiedzą przekazywaną przez osoby już zatrudniające takich pracowników w swoich firmach.

Temu właśnie służą cieszące się coraz większą popularnością imprezy, których celem jest przełamywanie obaw przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Kolejnym wydarzeniem tego typu będzie poznańska konferencja "Firma bez barier – osoba niepełnosprawna Twoim pracownikiem", która odbędzie się 7 października.

– Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do pracodawców, ale ma charakter otwarty. Mile widziani będą więc wszyscy zainteresowani sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Udział jest bezpłatny, wystarczy potwierdzić swoje przybycie – mówi Karolina Małecka koordynatorka projektu Pomóż Sam Sobie, który organizuje konferencję.

Podczas konferencji uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pod dyskusję poddane zostaną także kwestie związane z polityką równości szans na rynku pracy. Tematy zostaną zaprezentowane z różnych punktów widzenia – zarówno z perspektywy osób niepełnosprawnych, jak i pracodawców.

Dzięki temu, że problem bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnością budzi coraz większe zainteresowanie, ich sytuacja w Polsce stopniowo ulega poprawie. Pracodawcy zaczynają dostrzegać potencjał takich osób.

Uświadamiają sobie, że dzięki tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zdobywają nie tylko lojalnych i zmotywowanych pracowników, ale też zyskują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, które osiąganie zysków łączy z wrażliwością społeczną.

Źródło: CSRinfo.org

 

Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop