03.11.2010 r.

ISO 26000: dostaliśmy dobre narzędzie

Na temat standardu ISO 26000 wypowiada się Zbigniew Gajewski, Zastępca Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan. Miałem przyjemność reprezentować Lewiatana w Komitecie Technicznym nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności.

Zaproszenie PKN do współpracy przyjęliśmy początkowo z obawą. Naszym zdaniem działania społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa powinny być efektem dojrzałości jego kadry menedżerskiej, a nie wynikiem zewnętrznej presji, zwłaszcza administracyjnej.

Uważaliśmy ponadto, że ani biznes w Polsce nie dojrzał jeszcze do certyfikowania polityki CSR, ani sama ta polityka nie jest dostatecznie zdefiniowana, żeby można ją  było certyfikować. Toteż uspokoił nas fakt, że ISO 26000 będzie normą-przewodnikiem.

Tak, taki przewodnik jest nam potrzebny, a jego międzynarodowy wymiar daje nadzieję, że idea społecznej odpowiedzialności będzie się teraz upowszechniać i dojrzewać znacznie szybciej. Za najważniejszą wartość normy ISO 26000 uważam jej porządkujący i edukacyjny charakter.

I w świecie, i w Polsce, brakowało nam takiego jednolitej wykładni, o co w tym wszystkim chodzi. Rodziło to nieraz spory interpretacyjne, a za nimi pojawiały się wątpliwości, czy to aby nie przejściowa moda?

Bardzo korzystnie oceniłem dokonane w trakcie prac nad ISO 26000 rozszerzenie podmiotów społecznej odpowiedzialności na wszystkie organizacje, nie tylko  przedsiębiorstwa.

Podmioty gospodarcze nie działają w próżni, zatem w środowisku traktującym idee CSR przyjaźnie i aktywnie trudniej zachować się wobec nic obojętnie.

Biznes w Polsce już zaczął realizować idee CSR, choć zasięg tej aktywności jest jeszcze stosunkowo niewielki.

Jego liderzy osiągają nawet stan modelowy, tzn. skutecznie integrują działania społecznie odpowiedzialne ze swoimi strategiami biznesowymi, co traktują jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej.

Pora, by konkretne i skuteczne działania podjęła administracja rządowa i samorządowa. Teraz, kiedy mamy ISO 26000, nikt nie może się tłumaczyć, ze nie wie, o co chodzi.

Źródło: CSRinfo

 

Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop