03.11.2010 r.

ISO 26000: kompleksowy przewodnik

O standardzie ISO 26000 mówi Grażyna Rokicka, prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich (SKP).

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (SKP) z zadowoleniem wita inaugurację w Polsce normy ISO26000, jako kompleksowego przewodnika i poradnika dla organizacji działających w duchu społecznej odpowiedzialności.

Dobrowolny charakter normy sprawia, że prawdziwym testem dla organizacji uznających się za odpowiedzialne społecznie, będzie praktyczne stosowanie się do wytycznych zawartych w normie i podejmowanie działań zgodnych z jej duchem.

Istotną wartością normy 26000 jest jej uniwersalność (nacisk na koncepcję Social Responsibility w miejsce Corporate Social Responsibility) i szeroki zakres podejmowanych zagadnień.

Za bardzo ważne uznajemy wyodrębnienie w normie kwestii konsumenckich jako jednego z podstawowych obszarów problemowych (tzw. core issues), bowiem w Polsce rzadko spotyka się społecznie odpowiedzialne praktyki skierowane do konsumentów.

Jednym z nielicznych przykładów jest promowany przez SKP i nagrodzony na Targach Dobrych Praktyk CSR organizowanych przez FOB - certyfikat Dobra Umowa.

Dobra Umowa w sposób zgodny z normą 26000, pomaga konsumentom w podejmowaniu racjonalnych decyzji i porównaniu różnych dostępnych ofert rynkowych. Uczciwe umowy chronią interes zarówno dostawców, jak konsumentów.

Źródło: CSRinfo

Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop