08.04.2010 r.

Nowe wyzwania na rynku pracy

Do 12 grudnia 2010 roku Polska musi implementować postanowienia dyrektywy unijnej 2008/98. Dyrektywa ta mówi między innymi o tworzeniu społeczeństwa recyklingu. Dla polskiej gospodarki, w tym dla młodych ludzi szukających swojego miejsca na rynku pracy, oznacza to nowe możliwości.

Zakres obowiązków nowego zawodu

Absolwenci kierunków ochrony środowiska i pokrewnych, mogą tworzyć podmioty zajmujące się segregacją,  transportem i odzyskiem surowców wtórnych. Duże zapotrzebowanie jest także na specjalistyczne szkolenia w zakresie gospodarki odpadami. System EMAS to nowe narzędzie, które tworzy nowe miejsca pracy – stymuluje zapotrzebowanie na audytorów środowiskowych. CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) to obszar, gdzie firmy, uwzględniając ją w swych strategiach, zgłaszają popyt na pracowników, którzy zaplanują, zrealizują i poddadzą weryfikacji skutki działań społecznych i środowiskowych biznesu. W spektrum zainteresowania z pewnością mieści się także logistyka odzysku, określana jako proces planowania, wdrożenia i kontrolowania skutecznego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców wtórnych wewnątrz łańcucha dostaw i związanej z tymi surowcami informacji w kierunku przeciwnym do kierunku przepływów w tradycyjnym łańcuchu dostaw w celu odzyskania wartości bądź właściwego zagospodarowania. Zagospodarowania zwrotów, reklamacji, odpadów oraz gospodarowanie opakowaniami wielokrotnego użytku też potrzebują swych ambasadorów w tradycyjnych sieciach dostaw.

Perspektywy rozwoju zapotrzebowania na recyklerów

Mówi się że do 2020 roku odzyskowi podlegać powinno ponad 50% odpadów z gospodarstw domowych. Na chwilę obecną około 90% odpadów komunalnych jest deponowanych na składowiskach, wskazuje to na ogromną potrzebę zmian: mentalnych wśród konsumentów i organizacyjnych wśród firm gospodarki odpadami.
 
Środowisko z pewnością potrzebuje młodych, zaangażowanych w jego ochronę, ludzi, którzy konsekwentnie będą wdrażać w praktyce swoje przekonania. Serdecznie zachęcam do kształcenia się w tych kierunkach.

 

Autor: Katarzyna Michniewska,
Prezes organizacji odzysku Eko Cykl,
www.ekocykl.org

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop