08.01.2010 r.

Raportowanie społecznego zaangażowania firmy GE

Frank Mantero, Dyrektor GE ds. społecznej odpowiedzialności biznesu

O sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności biznesu w GE, globalnej firmie, oferującej szeroką gamę produktów i usług – od turbin wiatrowych po silniki lotnicze, od programów telewizyjnych po karty kredytowe pisze Frank Mantero, Dyrektor GE ds. społecznej odpowiedzialności biznesu.

W jaki  sposób można stale ulepszać naszą sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu? Sprawy nie załatwi grubszy, bardziej błyszczący raport lub dodanie kolejnych wykresów i omówionych obszarów. Z naszego punktu widzenia, najważniejsze jest zintensyfikowanie procesu nauki.

Dlatego celem raportowania społecznej odpowiedzialności GE nie jest jedynie omówienie na koniec roku naszych wyników i procesów, ale stworzenie procesu pogłębiania wiedzy, dzięki któremu GE może skoncentrować wysiłki zmierzające do rozwiązania kluczowych problemów społecznych i środowiskowych.
Ilustracja [JPG] pokazuje zasady i ramy, które tworzą bazę naszej sprawozdawczości o społecznym zaangażowaniu.

Raport i strona internetowa www.ge.com/citizenship są zaproszeniem dla wszystkich zainteresowanych do samodzielnej oceny, jak GE radzi sobie z realizacją tych założeń. Zaprezentowane dane przedstawiają ogólny obraz wszystkich konwersacji i dyskusji pomiędzy GE, a szeroką siecią interesariuszy. Jest to punkt, od którego wychodzimy w stronę skutecznego i zrównoważonego resetu światowej gospodarki.

Dopasowanie społecznego zaangażowania do biznesowych priorytetów

Raport o społecznym zaangażowaniu GE zmierza do uchwycenia całościowego wpływu działań firmy i pokazania, w jaki sposób szanse i problemy społecznego zaangażowania wpisują się bezpośrednio w naszą strategię biznesową. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w naszej „macierzy społecznego zaangażowania”[JPG], która omawia zestrojenie szerszych zagadnień społecznych z naszą strategią biznesową.

Fundamentalne zagadnienia, takie jak zmiana klimatu, czy inne wyzwania światowej gospodarki i ekonomii, od dawna znajdują się w polu naszych zainteresowań, ale musimy reagować także na nowe zagadnienia i wyzwania, które pojawiają się z każdym rokiem. Dlatego co roku czerpiąc wiedzę z inicjatyw, które prowadzimy, ponownie zastanawiamy się nad naszą macierzą społecznego zaangażowania, oceniając problemy i analizując priorytety. Na stronie www.ge.com/citizenship można poznać zmiany priorytetów wraz z upływem czasu, a także uzyskać więcej szczegółów o każdym z nich.

Działanie i nauka wspólnie z interesariuszami

Istnieje szereg problemów, takich jak zmiany klimatu, prawa człowieka, włączanie wszystkich grup społecznych do rozwoju, a także opieka zdrowotna, których zrozumienie i rozwiązanie przekracza możliwości samego GE. Otwarty dialog z różnymi interesariuszami daje nam nową perspektywę i pozwala lepiej ocenić, w jaki sposób pogodzić i dopasować cele biznesowe do kwestii, które są istotne dla poszczególnych grup.

Jednym ze sposobów na realizację tego założenia są organizowane przez nas międzynarodowe i regionalne spotkania, gromadzące interesariuszy, liderów opinii i kierownictwo GE. W ich trakcie wspólnie omawiamy istniejące wyzwania. Tego typu wydarzenia są okazją dla naszych globalnych i lokalnych zespołów, żeby zaangażować się w poważną debatę, dzięki której pogłębiamy wiedzę, odkrywamy innowacyjne pomysły, otrzymujemy porady i opinie.

W 2006 roku GE zainicjowało szereg spotkań rządów, organizacji pozarządowych, liderów opinii i decydentów w Europie Środkowej. Pierwsze spotkanie zorganizowano pod hasłem „Dialog społeczny GE” odbyło się w Warszawie, gdzie dyskutowano na temat największych wyzwań społecznych i gospodarczych stojących przed krajami Europy Środkowej. Jego wynikiem były kolejne spotkania – Regionalne Forum Energetyczne w 2007 i 2008 roku, skupiające się na obszarze bezpieczeństwa energetycznego regionu.. Jesienią 2008 r. zebraliśmy grupę 18 specjalistów i zespół GE Brazil, w tym szefa regionu.

Celem było poznanie wyzwań związanych ze „zrównoważonym rozwojem i skalowalnością” w Sao Paulo w Brazylii. Było to spotkanie, które okazało się dla nas bardzo pomocne w lepszym zrozumieniu barier hamujących rozbudowę zrównoważonej infrastruktury technologicznej w Brazylii i regionie. W jego trakcie udało się wyjaśnić, w jaki sposób właściwości naszych produktów pozwalają rozwiązać te problemy i odpowiadają na rzeczywiste potrzeby rynku.

Również w Polsce odbyło się podobne spotkanie. W czerwcu 2009 roku, na zaproszenie Senatu Rzeczpospolitej Polski, Jeff Immelt, prezes i dyrektor generalny GE podzielił się swoimi prognozami dla naszego kraju i całego regionu Europy Środkowej w szczególnie trudnych i stawiających wiele wyzwań czasach kryzysu.

Podczas tworzenia naszego raportu, poprosiliśmy także zewnętrznych ekspertów, aby podzielili się z nami i społecznością interesariuszy swoimi spostrzeżeniami. Wszystkie uwagi i sugestie zostały w niezmienionej formie zamieszczone na naszej witrynie internetowej poświęconej społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki temu interesariusze mogą lepiej zrozumieć i poznać powstające problemy, ale i szanse rozwoju.
Co ważne, angażując się w dialog z interesariuszami na całym świecie, daleko od siedziby zarządu, zadbaliśmy także o systemy i procesy gwarantujące, że ta ogromna ilość ważnych opinii i wiedzy przedostanie się do decydentów i wpłynie na planowanie strategiczne.Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop