29.09.2008 r.

Fundacja korporacyjna: Prudential w Polsce

W tym miesiącu miało miejsce podsumowanie 5-letniej działalności Fundacji Przezorność, założonej przez brytyjską firmę finansową Prudential Plc w ramach jej działalności CSR. Przypadek powstania i działalności tej fundacji jest ciekawy ze względu na towarzyszące niemu specyficzne przesłanki historyczne.
Historia firmy Prudential w Polsce

Prudential plc sprzedawała polisy ubezpieczeniowe w Polsce jeszcze przed II Wojną Światową poprzez Towarzystwo Ubezpieczeń Prudential oraz nieistniejącą w chwili obecnej spółkę zależną “Przezorność”, w której Towarzystwo Ubezpieczeń Prudential przejęło pakiet większościowy w 1927 r.

“Przezorność” sprzedawała polisy na życie na terenie Polski aż do 31 grudnia 1936 r., Towarzystwo Ubezpieczeń Prudential prowadziło tą samą działalność od 1 stycznia 1933 r. do 31 grudnia 1936 r. Z dniem 1 stycznia 1937 r. w życie weszło postanowienie o zaprzestaniu angażowania się w nowe inicjatywy związane ze sprzedażą polis na życie i nastąpiło połączenie zarządzania portfelami obydwu spółek.

W oparciu o zapiski z zachowanych materiałów historycznych, które były w posiadaniu biura Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential w Londynie, w momencie wybuchu II Wojny Światowej w 1939 r., w Polsce aktywnych było 4623 polis ubezpieczeniowych. Mimo znacznych braków w istniejącej ewidencji, wynikającej z faktu ich zniszczenia w czasie okupacji hitlerowskiej, od początku lat 50-tych do dziś, prawie 40% z nich została zaspokojona.

Po zakończeniu wojny działalność firmy w Polsce była niemożliwa, gdyż ze względu na zmiany ustrojowe, zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wszystkich prywatnych firm ubezpieczeniowych zostały cofnięte, a firmy ubezpieczeniowe z początkiem 1947 r. poddane zostały likwidacji.

[Na zdjęciu: (od lewej) Minister Finansów Jan Vincent Rostowski, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Ric Todd, Philip Broadley, prezes Fundacji Przezorność podczas spotkania podsumowującego działalność organizacji w Polsce]

Fundacja Przezorność - elementem społecznej odpowiedzialności firmy Prudential

W ramach strategii CSR firmy w Polsce w latach 2003-2008 zrealizowano szczególny program.  Szczególnym przejawem jest program realizowany w Polsce w latach 2003-2008. W październiku 2003 Prudential plc założył w Polsce Fundację Przezorność.

Została ona założona, by uczcić pamięć swoich byłych klientów, którzy w wyniku II Wojny Światowej utracili kontakt z firmą i nie byli w stanie dochodzić swoich roszczeń z tytułu polis na życie.

Prudential plc cały czas stara się odnaleźć byłych posiadaczy polis ubezpieczeniowych i do dzisiaj niemal 39% z nich zostało odnalezionych, a świadczenia zostały wypłacone. W trakcie poszukiwań firma doszła jednak do wniosku, że odnalezienie wszystkich posiadaczy polis ubezpieczeniowych lub ich potomków jest mało prawdopodobne i mając to na względzie postanowiono powołać Fundację Przezorność. Jej głównym celem było wsparcie kwotą 4 milionów dolarów, w ciągu pięciu lat jej funkcjonowania, wybranych instytucji i organizacji charytatywnych działających na terenie Polski.

Organizacje wyselekcjonowane do otrzymywania wsparcia finansowego, prowadzą działalność dobroczynną, kulturalną, edukacyjną oraz zajmują się zagadnieniami historycznymi. Fundusze przeznaczone zostały w połowie na inicjatywy żydowsko-polskie. Taka decyzja wynikała z szacunków firmy Prudential dotyczących pochodzenia byłych posiadaczy polis. Dodatkowo, przy wyborze organizacji firma brała pod uwagę podobieństwo wartości, jakimi kierują się w swojej działalności, z wartościami odpowiedzialności korporacyjnej uznawanymi przez Prudential plc. W szczególności wybrane zostały te projekty (w sumie 20), które kładą nacisk na historię Polski i wspierają jej rozwój w ramach Unii Europejskiej.

Organizacje wsparte przez Fundację Przezorność w latach 2003-2008

I. Pomoc społeczna:
1.    Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce
2.    Fundacja im. Sue Ryder
3.    Fundacja Dzieci Niczyje
II. Kultura:
1.    Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
2.    Fundacja Artystyczna Globe
3.    Fundacja Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie
III. Historia:
1.    Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – Filia w Sobiborze, Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady
2.    Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie
3.    Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego
4.    Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich – Lublin
5.    Muzeum Galicja w Krakowie
IV. Edukacja:
1.    Szkoła Główna Handlowa
2.    Fundacja Semper Polonia
3.    Fundacja Porozumienie bez barier
4.    Polska Fundacja Upowszechniania Nauki
5.    Muzeum Historii Żydów Polskich
6.    Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
7.    Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
8.    Stowarzyszenie Szkoła Liderów
9.    Stypendia im. Josepha Conrada (Chevening Scholarship)

Dzięki zaangażowaniu Fundacji Przezorność udało się, między innymi:

•    zapewnić właściwą opiekę medyczną dla ofiar ocalałych z Holocaustu;
•    wesprzeć działania związane z rozwojem wspólnoty żydowskiej w Polsce  oraz ochroną jej tożsamości i spuścizny kulturalnej;
•    wesprzeć budowy: Domu Pomocy Społecznej w Pierzchnicy, Centrum Szkolenia Opieki Paliatywnej w Bydgoszczy, wyposażenia domów opieki w Psarach i Psarskich
•    wesprzeć program Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie;
•    wybudować edukacyjną drogę spacerową na terenie po byłym obozie zagłady w Sobiborze;
•    wesprzeć program renowacji archiwów muzealnych Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie;
•    wesprzeć  działania Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego w zakresie wyposażenia  budynków i pomieszczeń muzealnych, tak by mogły być udostępniane zwiedzającym;
•    wybić medal dla osób zasłużonych w krzewieniu wiedzy i upamiętnianiu ofiar Katynia i wesprzeć budowę pomnika ofiar zbrodni katyńskiej;
•    wesprzeć inicjatywę zorganizowania podyplomowego kursu dla nauczycieli – „Podstawy przedsiębiorczości” oraz Podyplomowego Studium dla Doradców Zawodowych przy SGH;
•    wesprzeć program pomocy młodym polskim talentom, skierowany do dzieci i młodzieży szczególnie wyróżniającej się i uzdolnionej (udzielanie stypendiów).
•    wesprzeć inicjatywę „Laboratorium Komputerowe”, czyli zakup sprzętu komputerowego dla szkół polskich położonych w biedniejszych rejonach kraju, realizowaną w ramach programu „Internet w szkołach”;
•    zakupić sprzęt komputerowy na wyposażenie szpitali dziecięcych, gdzie dzieci przebywają przez dłuższy czas (choroby onkologiczne, ortopedyczne);
•    wesprzeć powstanie Multimedialnego Centrum Kształcenia Nauczycieli, którego  celem jest kształcenie nauczycieli w dziedzinie możliwości wykorzystania w procesie uczenia nowoczesnych technik informatycznych;
•    wesprzeć budowę i powstanie  Muzeum Historii Żydów Polskich; w szczególności finansowanie prowadzenia działalności promocyjnej, prac historycznych, prac poszukiwawczych;
•    wesprzeć program „Biblioteka – centrum świata”, w ramach którego lokalne biblioteki w biednych rejonach kraju zostały zmodernizowane, a także wzbogacone o nowe woluminy;
•    wesprzeć funkcjonowanie Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” w Warszawie – specjalistycznej placówki stosującej i upowszechniającej w Polsce metody postępowania w przypadkach przestępstw wobec dzieci.

Z końcem 2008 roku Fundacja Przezorność wypełni swoją misję, którą powierzyła jej firma Prudential plc. Pomimo faktu, iż Fundacja zakończyła swoją pracę, kwestie zobowiązań firmy Prudential wciąż pozostają otwarte. Nie ustają próby poszukiwania byłych posiadaczy polis ubezpieczeniowych oraz ich potomków. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie firmy Prudential.

Szczegółowe informacje na temat innych programów odpowiedzialności korporacyjnej można znaleźć na stronie: www.prudential.co.uk/prudential-plc/cr/

O firmie Prudential:
Prudential plc to międzynarodowa grupa finansowa, aktywnie działająca na terenie Azji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Grupa stawia sobie za cel wspieranie statusu majątkowego swoich klientów oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnościowych programów emerytalnych oraz zabezpieczeń emerytalnych w formie papierów wartościowych.
Grupa podzielona jest na cztery główne jednostki operacyjne: Prudential Corporation Asia, Jackson National Life Insurance Company, Prudential UK oraz M&G. Skupia ponad 20 milionów klientów, posiadaczy polis oraz posiadaczy jednostek funduszy na całym świecie i dysponuje aktywami w wysokości 256 miliardów funtów (stan na 30 czerwca 2008 r.).

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij