23.07.2008 r.

Duńska strategia CSR

Liliana Anam
"Odpowiedzialność się opłaca" powiedział w maju duński minister ds. ekonomii i gospodarki Bendt Bendtsen. Według niego duńskie firmy powinny pokazać, że wzrost finansowy może iść w parze ze społeczną i środowiskową wrażliwością. Nowy kierunek polityki rządowej został wsparty 30-punktowym planem akcji.
Jak wyjaśniał Minister „w zglobalizowanym świecie Dania nie może konkurować wyłącznie w oparciu o cenę. Nasze produkty muszą mieć dodatkową wartość – w każdym aspekcie, od projektu do środowiska i odpowiedzialności.”

Plan dotyczy czterech kluczowych obszarów*:
1.    Propagowanie odpowiedzialnego biznesu, który również korzystnie wpływa na wyniki firm
2.    Promowanie społecznej odpowiedzialności poprzez działania rządowe
3.    Wzmacnianie klimatu przyjaznego CSR
4.    Pozycjonowanie Danii jako kraju o odpowiedzialnym rozwoju gospodarczym

Duńska strategia pokazuje silną aspiracje rządu do bycia liderem wśród krajów z rozwiniętym CSR. Jednocześnie jest również narzędziem służącym rozwojowi duńskiego biznesu.

W ramach strategii rząd przewidział szereg działań we wszystkich czterech obszarach. Przewiduje się m.in. raportowanie CSR, włączanie CSR do zamówień publicznych,  przygotowanie wydarzeń i konferencji propagujących CSR, doradztwa w tym zakresie, promowanie partnerstw na rzecz odpowiedzialnego biznesu.

Podejście CSR promowane przez duński rząd nawiązuje do opartej o zasady inicjatywy UN Global Compact. Aczkolwiek rząd wymienia również inne standardy np. Equator Principles.

Rząd powołał Radę ds. Społecznej Odpowiedzialności, która ma wspierać firmy. Ponadto rząd będzie monitorował postępy w sektorze prywatnym w zakresie CSR i co dwa lata wydawał raport w tym zakresie.

Action Plan for Corporate Social Responsibility, The Danish Government, May 2008 (1,55 MB, 44 strony)

*Press release from the Ministry of Economic and Business Affairs, 14 May 2008, dostępne na www.oem.dk

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij