12.07.2012 r.

Kolejne przystanki "Akademii Dialogu"

26 czerwca w Bydgoszczy, i 27 w Białymstoku odbyły się kolejne spotkania z cyklu „Akademia Dialogu”.  Partnerem lokalnym spotkania w Bydgoszczy był Urząd Miasta.

„Akademia Dialogu” to cykl warsztatów odbywających się w miastach w całej Polsce.  Dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i dialogu z otoczeniem warsztaty skierowane są do przedsiębiorców, organizacji społecznych i administracji  państwowej i samorządowej.

Uczestnicy spotkań dowiedzieli się, jak poprzez dialog budować relacje otoczeniem oraz jak skorzystać z międzynarodowego standardu AA1000. W części warsztatowej mieli możliwość wykorzystania nabytej wiedzy podczas symulacji dialogu z interesariuszami na przykładzie fikcyjnej spółki.

Tematyka spotkania sprowokowała uczestników do zadawania pytań prowadzącym oraz do dyskusji. Uczestników interesowały ogólne zagadnienia z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również szczegóły przeprowadzonego przez Orange Polska dialogu z interesariuszami.

Z informacji zwrotnej otrzymanej od uczestników wynika, że wydarzenia takie, jak „Akademia Dialogu” są potrzebne i pożądane. „Społeczna odpowiedzialność biznesu to jedyna droga cywilizowanego rozwoju”, „Wiedza o CSR w pigułce, proste do zastosowania we własnej firmie”, czy „Spotkanie zostało przygotowane profesjonalnie, jest inspiracją do zmapowania i przypisania «wagi» poszczególnym interesariuszom” to tylko niektóre wypowiedzi uczestników.

Kolejne spotkania „Akademii Dialogu” odbędą  się we wrześniu w Łodzi, Krakowie i Katowicach. Daty wydarzeń zostaną podane na portalu www.CSRinfo.org i na stronie www.AA1000.pl w późniejszym terminie.

„Akademia Dialogu” jest kontynuacją rozpoczętego w 2011 roku projektu „AA1000 w Polsce”, w ramach którego firma CSRinfo i Grupa TP wspólnie przetłumaczyły i wypromowały dwa standardy z serii AA1000: AA1000 Zasady Odpowiedzialności i AA1000 Weryfikacja. „Akademia Dialogu” ma na celu popularyzację zaangażowania interesariuszy i dialogu z nimi wśród lokalnych przedsiębiorców i organizacji. Jest to projekt unikalny i wnoszący wkład w rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

Informacje na temat wydarzeń w ramach „Akademii Dialogu” będą zamieszczane na stronie portalu www.CSRinfo.org oraz na stronie www.AA1000.pl. Więcej informacji na temat standardów z serii AccountAbility AA1000 znajduje się na stronie www.AA1000.pl i www.accountability.org.

Źródło: CSRinfo.org
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij