15.02.2012 r.

Karta Różnorodności podpisana

Wczoraj, 14.02.2012 w Kancelarii Premiera miała miejsce uroczysta inauguracja Karty Różnorodności w Polsce. Dokument, promowany przez Komisję Europejską, sygnowało 13 firm – inicjatorów przedsięwzięcia w Polsce.

Honorowy Patronat nad Kartą Różnorodności objęła Minister Agnieszka Kozłowska–Rajewicz Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania oraz prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak m.in. Niemcy, Austria, Szwecja, Włochy, Francja, Belgia czy Hiszpania. Karta jest pisemnym zobowiązaniem organizacji do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.

Inicjatywa polskiej wersji Karty Różnorodności została podjęta w 2011 roku przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – „Wzorem innych państw europejskich, postanowiliśmy wspólnie z firmami partnerskimi stworzyć taki dokument w Polsce. W spotkaniach i konsultacjach nad Kartą oprócz przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, wzięły udział organizacje pozarządowe oraz instytucje rządowe, szczególny wkład wniosło Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. W ten sposób w wyniku dialogu i wzajemnego konsensusu powstała deklaracja, której podpisanie i przyjęcie jest wyrazem gotowości organizacji do wprowadzenia skutecznej polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością” - mówi Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta Różnorodności w Polsce została uroczyście podpisana przez prezesów/ski oraz członków/członkinie zarządu firm – inicjatorów Karty Różnorodności w Polsce, wśród nich są: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa TP, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L'Oreal Polska, Nutricia, Provident Polska S.A., Totalizator Sportowy sp. z o.o. oraz Unilever. Przedsiębiorstwa te zatrudniają prawie 50 tysięcy osób.

Karta Różnorodności w Polsce wykracza poza przepisy Kodeksu Pracy czy tzw. ustawy równościowej, obligując do wprowadzenia zarządzania różnorodnością w firmie, mówi m.in. o obowiązku monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego, wskazaniu osoby lub zespołu koordynującego zarządzanie różnorodnością w organizacji, wprowadzeniu cyklicznej edukacji antydyskryminacyjnej wśród wszystkich osób zatrudnionych w firmie oraz raportowaniu o podjętych działaniach i ich rezultatach.

Więcej informacji na stronie: www.kartaroznorodnosci.pl

Źródło: CSRinfo.org
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij