17.03.2008 r.

Eurobarometr: środowisko w Unii

Badanie wskazuje także, że Europejczycy są w coraz większym stopniu świadomi wpływu środowiska naturalnego na swoje życie. Ponad 95 % obywateli Europy przywiązuje wagę do ochrony środowiska.

Jak wynika z opublikowanego sondażu przeprowadzonego przez Eurobarometr, ponad dwie trzecie obywateli Europy opowiada się za podejmowaniem decyzji dotyczących środowiska naturalnego na poziomie Unii Europejskiej.

80 % Europejczyków uważa, że stan środowiska naturalnego wpływa na jakość życia i że ochrona środowiska zależy także od ich własnych działań.

Obawy Europejczyków związane z GMO

Zgodnie z sondażem pięć problemów ekologicznych, które najbardziej niepokoją Europejczyków, to zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie wody i powietrza, katastrofy powodowane przez człowieka oraz zawartość substancji chemicznych w produktach codziennego użytku, jednak większość Europejczyków odczuwa również obawy związane ze stosowaniem w rolnictwie organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). 58 % Europejczyków obawia się GMO, a 21 % jest ich zwolennikami.

Europejczycy chcą kupować produkty ekologiczne

Obywatele Europy są skłonni do kupowania produktów przyjaznych środowisku. Około trzy czwarte Europejczyków deklaruje gotowość nabywania takich produktów, nawet jeśli miałyby kosztować nieco drożej.

Jednak średnio tylko 17 % Europejczyków przyznało, że dokonało zakupu produktów przyjaznych środowisku w ciągu ostatniego miesiąca. Oznacza to, że niemal 60 % deklaruje chęć przestawienia się na produkty ekologiczne, ale jeszcze nie zmieniło swoich zachowań konsumenckich.

Większość Europejczyków (52 %) twierdzi, że są w stanie rozpoznać produkt autentycznie przyjazny dla środowiska na podstawie jego etykiety.

Ochrona środowiska nie stoi na przeszkodzie dokonaniom gospodarczym

W odpowiedzi na pytanie, czy ochrona środowiska stoi na przeszkodzie osiąganiu dobrych wyników gospodarczych, czy też motywuje do innowacji, prawie dwie trzecie Europejczyków uznało ochronę środowiska za bodziec do wprowadzania innowacji (63 %), a nie przeszkodę w osiąganiu wyników gospodarczych (16 %).

Równie wielu Europejczyków (64 %) jest zdania, że ochronie środowiska naturalnego należy przyznać pierwszeństwo przed konkurencyjnością gospodarczą, a 18 % uważa, że konkurencyjność jest ważniejsza.

Ponad dwie trzecie obywateli Europy jest również przekonanych, że postępy poszczególnych krajów powinno się mierzyć przy pomocy wskaźników społecznych, ekologicznych i gospodarczych, podczas gdy w opinii mniejszości (15 %) postęp powinien bazować przede wszystkim na wskaźnikach monetarnych i gospodarczych.

Globalne odpowiedzi na globalne problemy

Około dwóch trzecich obywateli Europy woli, aby decyzje dotyczące środowiska naturalnego były podejmowane wspólnie z Unią Europejską, a nie na szczeblu krajowym. Zdecydowana większość Europejczyków dostrzega również konieczność zharmonizowanego europejskiego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska (82 %) i uważa, że UE powinna pomagać innym krajom w tworzeniu lepszych norm ochrony środowiska (80 %) oraz że UE powinna przeznaczać więcej środków finansowych na ochronę środowiska (78 %).

78 % Europejczyków uznaje również za celowe powołanie europejskich sił ochrony ludności, które usuwałyby skutki klęsk żywiołowych we własnym kraju.

Więcej informacji:
[1] Eurobarometr: Podejście obywateli Europy do środowiska naturalnego >>
[2] Zestawienia dla poszczególnych państw członkowskich >>
[3] Badanie Eurobarometru można pobrać z witryny internetowej komisarza Dimasa >>
[4] Strony internetowe Komisji Europejskiej poświęcone środowisku naturalnemu >>

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij