02.03.2011 r.

Global Compact wprowadza 3 poziomy uczestnictwa

Od marca 2011 fakt, że firmy znajdują się na różnych poziomach wdrażania CSR zostanie odzwierciedlony we wprowadzonym przez Global Compact systemie członkostwa. Zobacz jak plasują się polskie firmy.

Global Compact jest inicjatywą promującą społeczną odpowiedzialność, która obecnie zrzesza największą liczbę firm. Przystąpienie do inicjatywy jest łatwe, ponieważ wymaga jedynie deklaracji wdrażania 10 zasad Global Compact. Niestety nie zawsze przekłada się to na jakość członkostwa.

By zmienić ten stan rzeczy ponad 2 lata temu GC rozpoczęło rewizję swojej polityki. Pierwszym krokiem było sprawdzenie członków pod kątem jedynego wymogu jakim jest raportowanie wdrażania 10 zasad GC. Od tego czasu z listy GC usunięto ponad 2000 organizacji, a informacja o zaleganiu z raportem jest podawana do publicznej wiadomości.

2 poziomy i Uczący się

Kolejnym krokiem GC jest poziomowanie członkostwa i w ten sposób wyróżnienie liderów. Funkcjonują dwa poziomy: „Aktywni” i „Zaawansowani” oraz grupa firm przyporządkowana do platformy „Uczący się” tzw. Learner platform. (Zobacz wykres poziomów wg GC).

Przypisanie do danej grupy zależy od dwóch czynników: stopnia wdrażania zasad GC oraz raportowania.

Firmy, które zaangażowały się w inicjatywę GC i jednocześnie zaprezentowały swoje postępy przez przesłanie COP czyli raportu Communication on Progress, ale nie osiągnęły poziomu jawności i przejrzystości informacji wymaganej przez poziom „Aktywny” są przypisane do platformy dla „Uczących się”.

Otrzymają one 12 miesięczny dodatkowy czas na przesłanie nowego COP, które spełnia minimum wymagań. W tym czasie GC może wesprzeć firmę przez swoje lokalne biura.

Aktywni (Active level) to poziom, na którym znajdują się te firmy, które wdrażają zasady GC oraz komunikują bezpośrednio kwestie z tym związane swoim interesariuszom.

Zaawansowani (Advanced level) to poziom, na którym firmy dążą do jak najlepszych wyników i raportują najlepsze praktyki zarządzania oparte na tzw. Blueprint for Corporate Sustainability Leadership oraz UN Global Compact Management Model.

O modelu pisaliśmy w zeszłym roku. Jest on opisany w praktycznym przewodniku po wdrażaniu podstawowych zasad odpowiedzialności.

Blueprint for Corporate Sustainability Leadership wymaga od firmy aktywności w trzech obszarach (zobacz wykres):
1.    Wdrażania zasad GC
2.    Wspierania szerszych celów ONZ
3.    Większego zaangażowania w inicjatywę GC, takich jak uczestniczenie w GC na poziomie lokalnym, angażowanie się w grupy robocze, promocja GC.

Działanie w tych trzech obszarach musi być oparte o jak najlepsze praktyki zarządzania określone w modelu zarządzania.

Polskie firmy

Sprawdziliśmy wybiórczo kto został przyporządkowany do jakiego poziomu*.

Niestety przy większości firm przy pozycji „differentiation level” mamy wpis „new”. Cóż nie jest to żaden z określonych przez GC poziomów. Prawdopodobnie po przesłaniu COP zostanie przypisany odpowiedni poziom. Tak jest w przypadku np. Totalizatora Sportowego, Stomilu czy Budimexu.

Nikt też nie został przyporządkowany do poziomu Aktywny czy Zaawansowany.

Firmy, które sprawdziliśmy tj. Coca-Cola HBC Polska, Grupa Lotos, Górnośląska Spółka Gazownictwa, GAZ System, PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., BRE, Provident, Telekomunikacja Polska, PKN Orlen, zostały zaliczone do grupy Uczący się.

Przyglądając się poszczególnym firmom, część z nich prowadzi działania odpowiedzialne od wielu lat i raportuje regularnie, niekiedy według GRI. Dlatego jesteśmy nieco zaskoczeni faktem, że według GC żadna z tych firm nie spełnia minimalnych wymagań COP.

Przy okazji dowiedzieliśmy, że Coca-Cola Poland Services zalega z raportowaniem 1 miesiąc, a WBK już 12 miesięcy…

* dane pochodzą ze strony unglobalcompact.org z dnia 01.03.2011.

Źródło: CSRinfo.org
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij