27.10.2010 r.

Berlin – Międzynarodowa konferencja CSR

Trzy dni dyskusji i prelekcji, kilkuset uczestników, ponad 90 prelegentów, 6 sesji plenarnych, 35 paneli tematycznych – tak w liczbach można podsumować  IV Międzynarodową Konferencję CSR w Berlinie organizowaną przez Institute of Management na Humboldt University w Berlinie.

Myśl przewodnia
Tegoroczna konferencja nosiła tytuł „CSR-Challenges Around the Globe” i uczestnicy  skupili się na wyzwaniach stojących przed firmami. Wątkiem dominującym było raportowanie CSR oraz kwestie konsumenckie. Konferencja nie zaskoczyła nową myślą czy podejściem. Prelekcje przedstawiały badania i analizy, które dotyczyły już funkcjonujących praktyk i pogłębiały wiedzę o nich. Według CSRinfo, spośród prelekcji i prezentacji w szczególny sposób wyróżniło się kilka.

Social media w służbie CSR
Ciekawa dyskusja toczyła się na temat wykorzystania mediów społecznych i ich roli w promocji CSR, w szczególności w aktywizacji konsumentów. Mamy odpowiednią technologię, tylko brakuje jeszcze zagregowanych wiarygodnych danych, które pozwoliłyby konsumentowi na podjęcie decyzji np., jak nakreślił prezes Just Means, poprzez sprawdzenie w telefonie komórkowym jak w zakresie CSR wyglądają wyniki dwóch firm, z których usług/produktów konsument chce skorzystać.

Paneliści podkreślali również, że ryzyka wykorzystania social media są trudne do zdefiniowania. Zwracano tutaj uwagę na problem odpowiedzialności za przekaz. Postulowano osobistą odpowiedzialność.

Komentarz Liliany Anam: Naszym zdaniem social media nie zastąpią dialogu z interesariuszami, niemniej mogą stanowić ważną platformę komunikacji i informacji zwrotnej dla organizacji. Podobnie jak z większością aktywności w sieci regulacje nie nadążają za praktyką i użytkownicy nie są odpowiednio chronieni. Czekamy na cyfrowe ID.

ISO 26000… i co dalej
Sesja poświęcona standardowi ISO 26000 („ISO 26000 – Useful New CSR Guidance or Illegitimate Gvernance Approach”) wzbudziła gorącą dyskusję. Emocje wzbudziły pytania o poziom jego użyteczności dla firm posiadających swoje linie produkcyjne w takich krajach jak Chiny czy Indie a także o dokładność wytycznych zawartych w ISO i możliwość ich wdrożenia zarówno przez duże jak i przez małe firmy i organizacje.

Dyskusja toczyła się wokół różnic pomiędzy ISO 26000 a innymi standardami. Eksperci podkreślali, że ISO 26 000 stanowi najszerszy tego typu dokument kompleksowo ujmujący wszystkie obszary społecznej odpowiedzialności organizacji, przez co wnosi istotną wartość również dla tych organizacji czy przedsiębiorstw, które korzystają z innych norm i standardów.

Zdaniem panelistów należy pamiętać o niezwykłości samego procesu tworzenia standardu, w który zaangażowani byli  eksperci z całego świata.  dzięki  wkładowi merytorycznemu przedstawicieli wielu kultur, dziedzin i środowisk  ISO26000 ma szansę stać się swoistą biblią dla wszystkich organizacji chcących funkcjonować w sposób odpowiedzialny (niezależnie od kręgu kulturowego, z którego się wywodzą).

Komentarz Liliany Anam: Nasze zdanie na temat ISO 26000 jest podobne. Uważamy, że stanowi świetny materiał edukacyjny i wspierający firmę w wdrażaniu społecznej odpowiedzialności. Jako że norma nie jest certyfikowana, podążający za jej wytycznymi skupia się na faktycznych działaniach a nie na „certyfikacie”.

Raportowanie i mierzenie czyli Święty Graal CSR
Interesującym przykładem podczas licznych prelekcji poświęconych CSR był projekt badawczy dotyczący mierzenia kwestii CSR w ….znanym niemieckim klubie piłkarskim. Udowadnia on, że wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu jest możliwe w organizacji przy uwzględnieniu jest specyficznego kontekstu. Analiza materiałów dotyczących klubów sportowych, zarządzania nimi oraz badanie sytuacji konkretnego klubu pozwoliły na wypracowanie modelu, który następnie został wykorzystany w praktyce, a projekt badawczy zmienił się w doradztwo.

Przykład został zaprezentowany przez przedstawicieli uczelni: University of Otago (Nowa Zelandia), University of Lepizing, German Sport University Cologne (Niemcy). Wyniki wdrożenia modelu będą pokazane w przyszłości. Naszym zdaniem ta praca może stać się  dobrym przykładem dla klubów sportowych.

Konsument numerem 1
Aż cztery panele poświęcone były CSR w kontekście wyborów konsumenckich. Temat ten pojawił się również w trakcie sesji plenarnych. Geoffrey Hall w trakcie prelekcji pt: „When Principles Pay. Corporate Social Responsibility and the Bottom Line” przytoczył wyniki eksperymentu (Michael J. Hiscox and Nicholas F. B. Smyth; PDF ) przeprowadzonego roku w jednym z ekskluzywnych (sic!) sklepów na Dolnym Manhattanie.

Przytoczone przez niego wyniki wskazują na wyraźną tendencję konsumentów do wyboru produktów oznakowanych jako „przyjazne środowisku” czy też „wyprodukowane w etyczny sposób”, nawet jeżeli tak oznakowane produkty oznakowane droższe. Dowodzi to potrzeby informowania klientów w przejrzysty sposób o „CSR-owych” walorach produktów.

W trakcie paneli na temat CSR i konsumpcji często pojawiał się wątek różnicy pomiędzy deklaracjami respondentów pytanych o postawy konsumenckie a ich rzeczywistymi wyborami. Pytanie o szansę uzupełnienia badań kwestionariuszowych za pomocą technik obserwacyjnych czy też danych rynkowych usłyszała m.in. Sabine Kleinsasser (Vienna University of Economics and Business, Austria). Przedstawiła ona wstępne wyniki badań postaw konsumentów w Austrii. Wynika z nich, że istnieje wyraźna dodatnia korelacja pomiędzy „oznakowaniem CSR” produktów a wyborami konsumenckimi. Ponad 50% respondentów stwierdziła, że kupuje produkty wytworzone zgodnie z zasadami CSR.

Paneliści skupieni wokół kwestii wpływu CSR na wybory konsumentów podkreślali również potrzebę edukacji konsumentów. Dyskutowano m.in. rolę zrozumiałego dla klienta i zgodnego z prawdą oznakowywania produktów. Właściwa, etyczna komunikacja CSR, nie obarczona greenwashingiem i innymi technikami wprowadzającymi w błąd klientów, to jedno z największych wyzwań stojących przed firmami chcącymi działać w sposób odpowiedzialny.

Komentarz Ewy Zamościńskiej: Zgadzamy się, że badania deklaracji konsumentów powinny być uzupełniane o dodatkowe obserwacje  ich rzeczywistych działań. Pamiętając o tym, że konsumenci mogą częściej deklarować wybory „odpowiedzialnych produktów” niż rzeczywiście ich dokonywać, należy śledzić poziom świadomości na temat CSR oraz odpowiedzialnej konsumpcji i stale ułatwiać dokonywanie świadomych wyborów poprzez czytelną i wiarygodną informację.  

Edukacja i przywództwo
Konferencja odbywała się na szanownej uczelni i nie mogło zabraknąć tematu edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Uznano, że coraz większą rolą wykładowców powinno być skupienie się na dylematach etycznych.  i ćwiczenie różnego typu dylematów etycznych. Zgodnie stwierdzono, że większość ludzi na poziomie osobistych wyborów opowiada się za etycznymi zachowaniami, również w miejscu pracy.

Problemy pojawiają się jednak w chwili konfrontacji teorii i własnych przekonań z różnorodnymi oczekiwaniami i naciskami zewnętrznymi związanymi z pełnioną przez nas rolę zawodową. Dlatego najistotniejsze w procesie edukacji powinno być dążenie do zrozumienia wszystkich aspektów danej sytuacji oraz wspólne szukanie praktycznych, możliwych do realizacji rozwiązań.

Komentarz Liliany Anam: Z naszych obserwacji praktyczne podejście do etyki jest typowe dla Stanów Zjednoczonych, gdzie wiele miejsca poświęca się dylematom etycznym menedżerów i praktycznym sposobom ich rozwiązywania. My takie podejście stosujemy na naszych warsztatach. Uważamy, że kwestie etyki w organizacji są podejmowane na poziomie analizy i teorii na wysokim poziomie przez uczelnie i instytuty np. Centrum Etyki Biznesu.

Od kuchni – czyli konferencja w wersji light
Oprócz części merytorycznej konferencja miała inne zalety. Całe wydarzenie odbywało się w atrakcyjnych budynkach w Berlinie. Sesje plenarne miały miejsce w pięknym budynku Humboldt University przy najbardziej reprezentacyjnej ulicy Unter den Linden. Natomiast sesje plenarne odbywały się w Paul-Lobe Haus, budynku tuż naprzeciw Reichstagu, w którym to odbywają się dyskusje posłów. W ocenie redakcji, mają oni świetne warunki pracy.

Ciekawą cechą konferencji były… kolejki, od szatni, po lunch czy przejście przez kontrolę ochrony w Paul-Lobe Haus. Kolejki zdecydowanie sprzyjały dyskusji i poznaniu się uczestników, co kontynuowano w programie wieczornym. Interesującym punktem programu była kolacja organizowana przez Deutsche Bank, który zaprezentował swoje osiągnięcia w zakresie mecenatu sztuki. Według danych firmy, posiada ona obecnie największą na świecie korporacyjną kolekcję sztuki.

Szczegółową relację z konferencji przygotowała również i opublikowała na stronach FOB Natalia Ćwik.  

Źródło: CSRinfo

 

Tags: CSR
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij