07.01.2008 r.

50 kodeksów etycznych firm: porównanie

Magazyn Ethisphere przeprowadził benchmark kodeksów etycznych firm z branży paliwowej i sprzętu medycznego. Poznaj najlepsze i najsłabsze kodeksy.
Kodeksy etyczne, czy kodeksy postępowania są coraz częściej spotykane w firmach. Jak pisze prof. Gasparski „kodeksy etyczne są podstawową składową programów etycznych lub ich zapoczątkowaniem. (…) Za najlepsze kodeksy etyczne uważa się takie, które są połączeniem kodeksu wartości, kodeksu postępowania oraz kodeksu norm, jakich należy przestrzegać (np. norm prawnych dotyczących, przykładowo, uczciwej konkurencji). (…) Źródłem norm organizacyjnych Ujmowanych przez kodeks etyczny są wartości podzielane przez członków organizacji, przede wszystkim te wartości, które stanowią rdzeń, można więc mówić o nich jako o wartościach rdzennych instytucji, firmy, spółki czy stowarzyszenia.” [1]

Ethisphere Council opracowała metodologię, która wyróżnia 43 elementy kluczowe dla każdego kodeksu. W tym badaniu porównawczym wykorzystano 8 podstawowych czynników, takich jak:

1. Dostępność kodeksu dla interesariuszy

2. Zaangażowanie liderów firmy

3. Styl i ton dokumentu

4. Brak retaliacji (czy jest wyraźnie zaznaczony)

5. zaangażowanie interesariuszy

6. Kwestie ryzyka

7. Pomoce naukowe (czy są dostępne np. Q&As/ FAQs, checklists (e.g. do’s and don’ts), przykłady, case studies, które pomogą pracownikom i innym interesariuszom zrozumieć kluczowe kwestie w kodeksie)

8. Styl prezentacji

Za najlepsze kodeksy etyczne w branży paliwowej Ethisphere uznało kodeks firmy BP "BP must stand for "Best practices" in Code creation", ConocoPhillips "other companies obviously look up to this Code, because some of them appear to have copied it verbatim", Marathon Oil "excellent code", Royal Dutch/Shell i Sempra Energy. Za najgorsze kodeksy w tej branży uznano kodeks firmy Basic Energy Services, który otrzymał najniższą ocenę D+ (skala od A-D); według oceniających był zbytnio uproszczony, nie obejmował podstawowych zagadnień jak np. dyskryminacja.

Wśród producentów sprzętu medycznego, najlepszy kodeks etyczny miała firma Henry Schein (A), następnie Boston Scientific (A-), Cardinal Health (A-). Generalnie ta branża wypadła znacznie słabiej niż branża paliwowa. Pięć firm uzyskało ocenę D+, zaś dwie D, tj. Alcon oraz Cantel Medical.

[1] W. Gasparski „Wykłady z etyki biznesu” Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004 str. 183, 187.
[2] Więcej informacji na stronie>>

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij