26.01.2010 r.

Barometr zrównoważonego rozwoju we Francji

Francja wprowadziła "barometr" zrównoważonego rozwoju, zestaw wskaźników, który pozwoli na roczną ewaluację krajowej strategii zrównoważonego rozwoju.

Barometr umożliwi rządowi, administracji lokalnej, firmom, organizacjom społecznym i zwykłym obywatelom ocenę poziomu zrównoważonego rozwoju we Francji i ocenę poziomu presji środowiskowej.

Wskaźniki zostały wypracowane w drodze dialogu z interesariuszami. Składają się na nie cztery społeczno-ekonomiczne wskaźniki jak bezrobocie czy dystrybucja dochodu, oraz 45 wskaźników dotyczących specyficznych kwestii zrównoważonego rozwoju. Obejmują one między innymi zagadnienia zmiany klimatu i energii, konsumpcji i produkcji, bioróżnorodności, zdrowia, integracji społecznej, governance.

Działania Francji idą w kierunku wytyczonym przez Komisję Europejską, która zaprezentowała w 2009 roku komunikację w sprawie mierzenia wzrostu nie tylko poprzez PKB, ale również poprzez kompleksowe wskaźniki dotyczące jakości życia, które uzupełniałyby PKB.

Komunikat rządu francuskiego w sprawie wskaźników z dn. 20.01.2010 [PDF]
Komunikacja Komisji z dn. 20.08.2009 "GDP and beyond. Measuring progress in changing world" [PDF]
Więcej informacji na stronie Ministerstwa (FR)

Źródło: CSRinfo

 

 

Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij