04.12.2009 r.

Zrównoważony rozwój na świecie - analiza ilościowa

W 132 krajach przeprowadzono badanie mające na celu zmierzenie poziomu zrównoważonego rozwoju. Najwyższe miejsce w rankingu zajęła Norwegia z wynikiem 1533 na 1800 możliwych, podczas gdy Angola z wynikiem 170 uplasowała się na ostatniej pozycji.

Według badania na zrównoważony rozwój składają się trzy wskaźniki: społeczny, technologiczny oraz środowiskowy.

Wskaźnik społeczny odnosi się do praw człowieka, warunków utrzymania oraz nierówności w dochodzie.
Ze wskaźnikiem technologicznym wiążą się zarówno badania i rozwój, wydajność energii jak i procent energii odnawialnej.
Środowiskowy wskaźnik mierzony jest poprzez badanie czystości powietrza, zużycie wody oraz ochronę środowiska.

Jak wynika z badania Norwegia, a z krajów Unii Europejskiej Szwecja oraz Finlandia posiadały najwyższy poziom zrównoważonego rozwoju w badanym okresie, podczas gdy Rumunia, Bułgaria oraz Łotwa znalazły się na ostatnich pozycjach rankingu.

Badanie wykazało, że istnieje możliwość podziału wszystkich krajów na 5 grup, które będą odpowiadały  hierarchii potrzeb Maslova.

Dane do pomiaru zostały dostarczone przez międzynarodowe instytucji takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Światowe Forum Ekonomiczne. Mimo, iż pochodzą one z lat 2000-2001 i mogą dać jedynie obraz z tego okresu, badanie w doskonały sposób ilustruje, w jaki sposób zrównoważony rozwój może być zmierzony.

Więcej w publikacji dotyczącej badania: Udo, V.E. & Jansson, P.M. (2009). Bridging the gaps for global sustainable development: A quantitative analysis. Journal of Environmental Management. 90(12): 3700-3707.

Źródło: CSRinfo

 

Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop

Komentarze

  • 04.12.2009 11:25 Norwegia nie jest krajem Unii Europejskiej. Proszę o poprawienie błędnej informacji. Pozdrawiam zespół redakcyjny