16.11.2009 r.

Odpowiedzialna przedsiębiorczość - konferencja w Świdniku

Czy w naszym otoczeniu są firmy odpowiedzialne? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy czwartego seminarium promującego społeczną odpowiedzialność biznesu na Lubelszczyźnie, które odbyło 4 listopada w Świdniku.

Spotkanie zgromadziło ponad 50 przedsiębiorców, przedstawicieli firm, lokalnego samorządu i organizacji społecznych.

Do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu wprowadziła uczestników Liliana Anam (Menedżer CSRinfo). Oprócz podstaw teoretycznych zaprezentowała praktykę, w szczególności z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Przykłady firm z Polski i zagranicy pozwoliły uczestnikom odnieść się do swojej działalności.

O swoim podejściu do działania społecznie odpowiedzialnego opowiedziała Magdalena Szumna (Kierownik ds. Dialogu Społecznego British American Tobacco). Zaprezentowała ona proces dialogu społecznego, na którym firma oparła swoje podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu.

Firma BAT zatrudnia ponad tysiąc pracowników, dlatego też jej działania mają wymiar lokalny i ogólnopolski. Wszystkie jednak oparte są o wyniki dialogu z interesariuszami. W rezultacie tego procesu firma dysponuje listą oczekiwań interesariuszy, do których się odnosi. Przyjęte następnie przez firmę zobowiązania i ich realizacja są opisane w raporcie firmy dostępnym na stronie www.odpowiedzialnosc.pl

W drugiej części spotkania uczestnicy mogli zapoznać się bliżej ze strategią zaangażowania społecznego Banku Gospodarki Żywnościowej. Pan Paweł Wojciechowski (Zastępca Dyrektora Departamentu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Sponsoringu, BGŻ) zaczął swoją prezentację od wartości Banku (przejrzystość, uczciwość i zaangażowanie) i pokazał w jaki sposób są one wdrażane w praktyce, w aspekcie działalności społecznej Banku.Większość działań banku w tym obszarze realizowana jest przez Fundację BGŻ i obejmuje trzy grupy działań, związanych z edukacją, solidarnością społeczną i wolontariatem pracowniczym.

Programem, który zasługuje na szczególną uwagę, była przedstawiona szerszej Klasa BGŻ, ogólnopolski projekt znosząc bariery edukacyjne,  w ramach którego najzdolniejsi uczniowie gimnazjów mają możliwość uczenia się w najlepszych liceach w Polsce. Jak dotąd program objął 298 stypendystów. Klasa BGŻ wychodzi jednak poza ramy programu stypendialnego. Dzięki aktywności Banku i samych  stypendystów rozpoczął się projekt wolontariatu w Klasach BGŹ „Możesz na mnie polegać” oraz powstało Stowarzyszenie Absolwentów Klasy BGŻ. Więcej można dowiedzieć się z prezentacji Banku [PDF].

Na koniec spotkania do ciekawej dyskusji zaprosiła uczestników Pani dr Marzena Cichorzewska z Politechniki Lubelskiej.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu promocji CSR na Lubelszczyźnie, prowadzonego przez Lubelską Izbę Rzemieślniczą. Oprócz spotkania w Świdniku, odbyły się seminaria w Chełmie, Zamościu i Puławach.

Już 18 listopada, odbędzie się ostatnie seminarium w Lublinie. Więcej informacji na stronie: www.odpowiedzialnybiznes.edu.pl

CSRinfo wspiera projekt promocji CSR na Lubelszczyźnie.

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij