WMCentrumCSR

Zobacz również

16.07.2009 r.

Promotorzy CSR

Beata Abramska
80 promotorów CSR w Warmińsko-Mazurskim, to efekt ukończonego w czerwcu 2009 roku projektu „Warmińsko-Mazurskie Centrum CSR”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od sierpnia 2008 r., Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność wraz z Partnerami: Stowarzyszeniem Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu oraz Olsztyńską Lożą Business Center Club prowadzili działania na rzecz adaptacyjności na rynku pracy w wykorzystaniem rozwiązań wynikających z idei społecznie odpowiedzialnego biznesu i modelu flexicurity.

Cel główny projektu:
•    Lokalny sojusz na rzecz promowania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i idei flexicurity (FiC).
Cele szczegółowe:
•    Podniesienie wiedzy, świadomości i zwiększenie wymiaru praktycznego w obszarze CSR i flexicurity wśród partnerów społecznych i lokalnej społeczności.
•    Wypracowanie priorytetów dla wdrażania idei flexicurity.
•    Zaangażowanie partnerów społecznych w rozwój CSR.
•    Wypracowanie standardów CSR dla MSP.

Projekt objął swoimi działaniami osiem powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: olsztyński, ostródzki, iławski, lidzbarski, piski, ełcki, giżycki i kętrzyński. Na tych terenach odbyły się szkolenia dla promotorów odpowiedzialności społecznej organizacji oraz warsztaty dot. flexicurity.
Wyszkolono 80 promotorów, uruchomiono Centra CSR: regionalne oraz siedem powiatowych. W warsztatach dot. flexicurity uczestniczyło 120 osób, reprezentantów pracodawców, pracowników i samorządowców. Efektem półrocznej pracy są wypracowane pakty na rzecz rozwoju i upowszechnienia idei flexicurity – elastycznego i bezpiecznego zatrudnienia.

Poniżej pliki z podsumowującymi prezentacjami:
Szkolenie promotorów CSR. Wnioski.[PDF]
Porozumienie na rzecz wdrażania flexicurity [PDF]
Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij