28.05.2009 r.

Czy CSR buduje pozytywny wizerunek?

Monika Balcerzak
Zdaniem 81% mieszkańców województwa mazowieckiego odpowiedzialność się opłaca. To pierwsze wyniki badania  „CSR jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa”. Celem badań jest diagnoza stanu społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Wyniki mają pokazać, jak postrzegany jest CSR przez opinię publiczną, pracodawców i pracowników. Badania są prowadzone w ramach projektu realizowanego przez Business Centre Club, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum Związków Zawodowych.

Kampania badawcza, prowadzona przy współpracy z instytutem GfK Polonia, składa się z trzech etapów:
1.    Badanie opinii reprezentatywnej próby Polaków n=1000, w wieku powyżej 15 lat, w ramach sondażu typu OMNIBUS, realizowane w dniach 22-26 stycznia 2009 r.
2.    Badanie opinii przedsiębiorców polegające na pogłębionych rozmowach z przedstawicielami biznesu przeprowadzone w dniach 21-22 stycznia 2009 r.
3.    Badanie opinii pracowników – zbadanych zostanie ponad 1000 pracowników z blisko 90 firm, badanie prowadzone jest w trakcie trwania projektu.

Wyniki badania reprezentatywnej grupy Polaków

Najczęściej wskazywanym warunkiem, jaki firma powinna spełnić, aby uznać ją, za odpowiedzialną jest dobre traktowanie/ dbanie o swoich pracowników. Taką odpowiedź podało 80% badanych. Na drugim miejscu (62%) stoi oferowanie dobrej jakości towarów i usług, na trzecim, postępowanie zgodnie z prawem (54%).

Znaczna większość Polaków (88%) jest zdania, że firmy powinny informować o swoich społecznie odpowiedzialnych działaniach. Niespełna 40% Polaków w wieku 15 lat i więcej uważa, że najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat społecznej odpowiedzialności firmy są jej pracownicy.

Najbardziej odpowiedzialne, zdaniem Polaków, są firmy farmaceutyczne (40%), producenci żywności (35%) i banki oraz instytucje finansowe (20%).

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie BCC.
Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij