02.11.2007 r.

Godna praca, sprawiedliwa globalizacja

W dniach 31.10-2.11 trwało w Lizbonie 'Forum on Decent Work for Fair Globalization' zorganizowane przez Międzynarodową Organizację Pracy.
O problemach globalizacji, braku równowagi ekonomicznej, zrównoważonym rozwoju rozmawiali wspólnie pracownicy i pracodawcy, liderzy polityczni, przedstawiciele kół akademickich oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie organizowane było przez rząd portugalski i wsparte przez Komisję Europejską. Najważniejsze kwestie, jakie poruszano na spotkaniu obejmowały:

Edukacja i szkolenia: międzynarodowe działania na rzecz poprawy edukacji i szkoleń jest kluczem do zwiększenia zatrudnienia, wzrostu ekonomicznego i tym samym redukcji ubóstwa i biedy

"Szare strefy" czyli nieformalna ekonomia: według najnowszych szacunków ILO, zatrudnienie w tak zwanej szarej strefie to 65% zatrudnienia w działalności pozarolniczej w Azji, 51% w Ameryce Południowej, 48% w Północnej Afryce oraz 72% w Afryce Sub-saharyjskiej. Forum dyskutowało nad innowacyjnymi rozwiązaniami i praktycznymi działaniami jakie można podjąć by poprawić sytuację nieformalnego zatrudnienia i promować godną pracę w tych regionach.

Migracja: ILO obliczyło że pracownicy emigranci to 94 miliony osób (2005), z czego jedna trzecia całego ruchu migracyjnego jest generowana w krajach rozwijających się (Południe-Południe). Forum omówiło sposoby zabezpieczenia tych pracowników i zniwelowania zagrożeń jakie wynikają z międzynarodowej migracji zarobkowej.
Bezpieczeństwo socjalne: podczas gdy 80% pracujących kobiet i mężczyzn ma małe lub żadane zabezpieczenie socjalne, mniej niż 2% globalnego PKB jest potrzebne by zapewnić podstawowy "koszyk" usług socjalnych dla wszystkich najbiedniejszych. Forum miało zanalizować strategie, które poszerzą dostęp do bezpieczeństwa socjalnego.
Zatrudnienie wśród młodych ludzi: Według ILO w 2006 co najmniej 400 milionów miejsc pracy było koniecznych by osiągnąć pełen potencjał produkcyjny. Forum miało zastanowić w jaki sposób promować możliwości zatrudnienia dla młodych kobiet i mężczyzn.
Ostatnią kwestią był problem uspójnienia międzynarodowego systemu polityk. Niedawno wydany “Toolkit for Mainstreaming Employment and Decent Work” może być krokiem naprzód. Przewodnik został uzgodniony prze UN Chief Executives Board (CEB) i stworzony by pomóc organizacjom działającym w różnych systemach poprawić zatrudnienie i warunki pracy.
Więcej informacji na stronie ILO
Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij