17.03.2008 r.

Fundacje korporacyjne w Polsce

Coraz więcej firm w Polsce angażuje się w działania społeczne, a niektóre z nich decydują się na zakładanie fundacji. Forum Darczyńców przeprowadziło badanie, którego celem było zebranie informacji o istniejących w Polsce fundacjach korporacyjnych.
W efekcie powstał raport, który zbiera informacje z trzech faz badania: analizy stron internetowych fundacji firm, ankiet mailowych wypełnionych przez 29 fundacji oraz wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 20 z nich.

Kto i gdzie zakłada fundacje?

Badaczom udało się zidentyfikować 50 aktywnie działających fundacji korporacyjnych. Najwięcej fundacji założyły firmy z branży finansowej, mediowej i wydawniczej oraz paliwowo-energetycznej.

30 z 50 fundacji firmowych ma siedzibę w województwie Mazowieckim, co nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że najczęściej fundacje zakładane są przez duże firmy. Zdecydowana większość (79%) prowadzi działania o zasięgu ogólnopolskim.

Kto je finansuje?

62% fundacji korporacyjnych posiada status organizacji pożytku publicznego, a kolejne 15% planuje go uzyskać w niedalekiej przyszłości. Badania pokazały, że o status opp fundacje ubiegają się nie tylko ze względów prestiżowych, ale blisko połowa z nich (48%)  korzysta z przywileju zbierania 1% podatku.

Wpłaty od podatników z tzw. 1% stanowią drugie, po darowiznach od firmy założycielskiej, źródło dochodów fundacji
korporacyjnych. 96% fundacji otrzymuje darowizny od fundatora, jednak ich wysokość oraz zasady przyznawania są bardzo zróżnicowane.

Jak działają?

Fundacje korporacyjne przekazują darowizny innym podmiotom, podczas gdy większość fundacji działających w Polsce to małe organizacje, które za pozyskane środki realizują projekty we własnym zakresie.

Fundacje firm nie są jednak „grantodawcze” w czystej formie, ponad połowa z nich (55%) prowadzi też pewne projekty samodzielnie. Fundacje te są zdecydowanie zasobniejsze od większości organizacji Trzeciego Sektora. Ponad połowa z nich dysponuje budżetami przekraczającymi 1 mln złotych w skali roku, podczas gdy tylko 4% wszystkich polskich fundacji i stowarzyszeń ma przychody przekraczające tę kwotę.

Na jak wysokie wsparcie można liczyć?

Wyniki badań obalają mit, że uzyskanie wsparcia od fundacji korporacyjnej to pozyskanie „bogatego i hojnego sponsora”. Połowa badanych fundacji przyznaje granty nieprzekraczające 5 tys., a kolejne 30% w wysokości 5 tys. - 20 tys. złotych.

Tylko 7% badanych fundacji przekazało dotacje wyższe niż 100 tys. złotych.  Co więcej, pozyskanie dotacji nie jest też tak proste, jakby się mogło wydawać. 2/3 fundacji korporacyjnych ma opracowane procedury udzielania wsparcia (regulaminy, wytyczne konkursu, itp.), a kolejne 10% planuje ich uruchomienie w najbliższej przyszłości.

Kogo wspierają?

Fundacje korporacyjne najczęściej wspierają instytucje publiczne np. szpitale, domy dziecka, szkoły (75%), a także organizacje pozarządowe (62%). 2/3 badanych organizacji udziela również wsparcia osobom indywidualnym w postaci stypendiów bądź w odpowiedzi na listy z prośbami o pomoc na konkretny cel.

Przeprowadzone badanie dowodzi, że fundacje te realizują stosunkowo zbieżne cele i kierują swoje działania do tych samych grup odbiorców. Najczęściej wspierają projekty z zakresu edukacji (72%), ochrony zdrowia (59%) i pomocy społecznej (59%), a beneficjentami ich działań są głównie dzieci i młodzież, osoby chore oraz takie, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Bardzo rzadko fundacje te kierują pomoc w obszary bardziej kontrowersyjne jak np: prawa człowieka, mniejszości, wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn, uzależnienia czy bezdomność. Ich działalność skupia się na polu „bezpiecznych” tematów, przykładem mogą być programy stypendialne, które prowadzi 15 z 20 przebadanych w wywiadach pogłębionych fundacji.

Jakie napotykają problemy?

Przedstawiciele fundacji korporacyjnych są przekonani, że postrzeganie społeczne tego typu podmiotów w Polsce jest raczej negatywne, podobnie jak całego sektora fundacji. Zaznaczają jednak, że negatywny wizerunek nie dotyczy ich fundacji.

Podstawowe problemy i bariery, na jakie napotykają w swej działalności fundacje korporacyjne wynikają z obowiązującego prawa: nieprzystająca do rzeczywistości ustawa o zbiórkach publicznych, poziom minimum socjalnego i kwestie związane z niesprzyjającym darczyńcom podatkiem VAT.

Dlaczego warto założyć fundacje?

Do podstawowych korzyści wynikających z założenia fundacji respondenci zaliczają: uporządkowanie i wzmocnienie działalności społecznej firmy oraz zaangażowanie pracowników w sprawy społeczne (korzyści wewnętrzne), a także: ułatwienie komunikacji o działaniach społecznych i oddziaływanie na budowę pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa (korzyści zewnętrzne).

Mimo, że badani deklarują, iż powodem założenia fundacji była chęć usystematyzowania i ustrukturalizowania działań społecznych firmy, blisko 70% firm prowadzi działania te także samodzielnie, bez pośrednictwa fundacji. Wynika to z tego, że na ogół fundacja zajmuję się określonym obszarem czy problemem, a firma podejmuje np. działania charytatywne ad hoc, lub czasami odwrotnie – domeną fundacji jest działalność filantropijna, a firma realizuje bardziej specjalistyczne projekty.

Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Pękacka – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Raport Fundacje Korporacyjne dostępny jest tutaj>>

Źródło: CSRinfo


Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij