29.07.2011 r.

Zaangażowanie lokalne przyspiesza

Renata Putkowska
W Krakowie powstają komisje dialogu obywatelskiego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz SMG/KRC wydają raport na temat efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, a Kancelaria Prezydenta pracuje nad projektem ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach władz lokalnych. Wydaje się, że partycypacja społeczna zyskuje na popularności.

Komisje dialogu społecznego działają już w Krakowie i Warszawie. Jest szansa, że udział mieszkańców w działaniach lokalnych będzie jeszcze większy, jeśli uda się uchwalić projekt ustawy, nad którym pracuje Kancelaria Prezydenta.

Na jej podstawie, społeczności lokalne mogłyby zgłaszać projekty uchwał. By inicjatywa była wzięta pod uwagę, w gminach i powiatach potrzebne byłoby poparcie 15 proc. Mieszkańców (jednak nie mniej niż 600 osób), a w województwie – przynajmniej 5 proc. ( samorządy mogłyby ten próg obniżyć).

Rozszerzono by też zakres konsultacji społecznych o tzw. wysłuchania publiczne, podczas których każdy mógłby zabrać głos.

Prace nad nową ustawą pokryły się z raportem "Badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych" przygotowanym przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz SMG/KRC.

Na potrzeby badania, prócz oceny efektywności konsultacji społecznych, stworzono też ich definicję, przedstawiono aktualną sytuację prawną i praktyczną oraz określono główne bariery wykorzystania partycypacji społecznej w administracji publicznej. Dzięki temu, raport jest też ciekawą bazą informacji na temat konsultacji społecznych w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat projektu ustawy można znaleźć na stronie Kancelarii Prezydenckiej. O raporcie na temat efektywności konsultacji społecznych można przeczytać na portalu NGO.pl.

Autorki: Katarzyna Borowska (Rzeczpospolita), Magda Dobranowska-Wittels (NGO.pl)

Media: Rzeczpospolita, 27.07.2011 oraz NGO.pl, 28.07.2011

Źródło: CSRinfo.org

 

Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop