10.02.2011 r.

Danone w LBG Poland

Od lutego tego roku polskie firmy mają możliwość korzystania z modelu London Benchmarking Group (LBG) – metodologii zarządzania, mierzenia i raportowania efektywności zaangażowania społecznego przedsiębiorstw.

Danone jest jedną z pięciu firm – członków założycieli LBG Poland. Zaangażowanie firmy w proces dostosowania modelu do specyfiki polskiego rynku i lokalnych potrzeb wynika z doświadczenia Danone w dziedzinie działań z zakresu odpowiedzialności społecznej.

Danone jest zainteresowany wdrożeniem systemu, który w najbardziej wiarygodny sposób pozwala mierzyć efektywność tych działań.

Wprowadzanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu rozpoczęło się w Danone w 1972 roku, również w Polsce od początku działania firma kieruje się tymi zasadami.

U podstaw takiego postępowania leży wiara, że tylko takie podejście daje możliwość długofalowego zrównoważonego rozwoju biznesu.

London Benchmarking Group

London Benchmarking Group jest modelem zarządzania różnymi formami działań społecznych, który pomaga podnieść jakość zarządzania i przejrzystość raportowania zaangażowania społecznego.

Model jest wykorzystywany od ponad 16 lat przez firmy z całego świata. System LBG to zestaw zasad i narzędzi, który ułatwia międzynarodową standaryzację sposobu mierzenia efektywności działań firm z zakresu zaangażowania społecznego.

Danone decydując się na bycie członkiem LBG wchodzi w sieć benchmarkingową, dzięki czemu zyskuje możliwość porównywania się z innymi firmami członkowskimi w Polsce i na świecie.

Wierzymy, że dzięki LBG będziemy mogli rozwijać swoje działania z obszaru CSR, w coraz lepszy i klarowny sposób przygotowywać raporty z tego zakresu oraz komunikować swoje działania tak aby istniała możliwość odniesienia ich do działań innych firm.” – mówi Przemek Pohrybieniuk  - Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju firmy Danone

Model LBG umożliwia firmie:

  • obliczanie wartości różnych zasobów angażowanych w działania społeczne, jak np. przekazanych produktów, czasu pracy pracowników wolontariuszy,
  • mierzenie skuteczności działań społecznych i ocenę korzyści krótko i długoterminowych dla firmy płynących z ich realizacji,
  • podnoszenie jakości i przejrzystości raportowania zaangażowania społecznego, w tym np. kosztów zarządzania i promocji związanych z realizacją działań społecznych przez firmę,
  • zwiększanie efektywności zarządzania różnymi formami zaangażowania społecznego firmy,
  • porównanie – według rożnych kryteriów - prowadzonych działań społecznych na tle rynku i branży.
Źródło: CSRinfo

 

Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop