25.01.2011 r.

Nowy skład RESPECT Index

25 stycznia Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT Index. W jego skład weszło 16 spółek charakteryzujących się działaniem zgodnym z wysokimi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Publikacja RESPECT Index w nowym składzie rozpocznie się 1 lutego 2010 roku. W jego skład weszło 16 spółek:

Barlinek SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank  Millennium SA
BRE Bank SA
Budimex SA
BZ WBK SA
Elektrobudowa SA
Grupa Lotos SA
ING Bank Śląski SA
KGHM Polska Miedź SA
LW  Bogdanka SA
Mondi Świecie SA
PGNiG SA
PKN Orlen SA
Telekomunikacja Polska SA
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA

W roku 2011 ogłoszono zmiany w metodyce konstruowania RESPECT Index. Obecnie zakłada ona trzy etapy selekcji spółek notowanych na giełdzie. W pierwszym etapie kluczowym, nowym dla RESPECT Index kryterium jest ocena płynności. Ocenie ekspertów pod kątem ładu korporacyjnego i organizacyjnego – części drugiego etapu procesu budowy indeksu - podlegają jedynie spółki z WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, które uzyskują najwyższy rating.

Spośród branych pod uwagę spółek 62 zostały zakwalifikowane do trzeciego, ostatniego etapu budowy RESPECT Index. W jego ramach wybrane spółki zostały zaproszone do dobrowolnego wypełnienia ankiety a następnie przeszły przez proces weryfikacji w ramach audytu pod kątem praktyk CSR.

Ankieta wypełniana przez spółki została skrócona w stosunku do poprzedniej wersji. Zawiera ona pytania dotyczące pięciu obszarów:

1. Polityka CSR – pytano między innymi o istnienie strategii CSR, o aktywności podejmowane przez spółkę w obszarze CSR oraz  o to, czy spółka wydaje raport CSR.

2. System zarządzania – pytania dotyczyły między innymi funkcjonowania kodeksu etyki, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, stawianie wymagań z zakresu CSR dostawcom, prowadzenia dialogu z interesariuszami.

3. Zarządzanie środowiskowe – pytano o wdrażanie polityki środowiskowej, monitoring i ograniczanie zużycia zasobów naturalnych, praktykę nieobligatoryjnego recyklingu i segregacji odpadów.

4. Polityka personalna – pytania dotyczyły istnienia polityki personalnej w spółce, poziomu wypadkowości, pozafinansowego systemu motywacji pracowników oraz praktyki badań satysfakcji pracowników.

5. Rynek i klienci – pytano o system zarządzania reklamacjami, skargami i wnioskami, o przyjęcie kodeksu etyki reklamy, otrzymane kary za działania monopolistyczne oraz o system zarządzania ochroną danych osobowych i prywatności.


W nowej odsłonie RESPECT Index − dla którego pierwotna inspiracja w Polsce pojawiła się ze strony polskiego biznesu reprezentowanego przez Kulczyk Holding − mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Index stanowi realny punkt odniesienia dla profesjonalnych inwestorów.

Od roku 2011 RESPECT Index będzie publikowany w trybie ciągłym, co minutę,  od rozpoczęcia do zakończenia sesji. Skład indeksu będzie aktualizowany co pół roku. Najbliższa weryfikacja nastąpi już w lipcu 2011 roku.

Więcej informacji na temat RESPECT Index znajduje się na dedykowanej mu stronie www.odpowiedzialni.gpw.pl

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop
Dodaj swój komentarz. Bądź pierwszy/a

Komentarze

Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji. Wyślij