08.02.2010 r.

Trust Barometer 2010

Biznesowi nadal ufa 47% respondentów, takie wyniki, w odniesieniu do Polski, przynosi dziesiąta edycja ogólnoświatowego badania Edelman Trust Barometer, które sprawdza poziom zaufania liderów opinii do firm, instytucji i mediów.

Wyniki tegorocznej edycji badania pokazują, że polscy liderzy opinii coraz bardziej ufają rządowi i chcą, by to rząd stał się liderem zmian koniecznych do rozwiązania globalnych problemów, takich jak kryzys finansowy, czy globalne ocieplenie. Jednak, poza tymi obszarami, Polacy są mniej skłonni, niż inne społeczeństwa w Europie, popierać rząd w działalności interwencyjnej i kontrolnej w sferze biznesu (44% respondentów popierających interwencje w Polsce, w porównaniu z 65% poparcia globalnie).

Biznes partnerem na trudne czasy -Polska

Poziom zaufania do świata biznesu, jako całości, w Polsce, wbrew światowym tendencjom, utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego – 47% zaufania. Jest to prawdopodobnie spowodowane opóźnieniem, z jakim odczuwamy skutki globalnego kryzysu gospodarczego.

Znamienne jest, że w Polsce kryzys zaufania dotknął przede wszystkim branżę bankową, która dotychczas najbardziej ucierpiała na zawirowaniach światowych rynków, spadek zaufania wyniósł tutaj 20% w stosunku do poziomu z poprzedniej edycji.

Wyniki badania pokazują, że aż 71% respondentów w Polsce uważa, że biznes powinien współpracować z rządem oraz organizacjami pozarządowymi w celu rozwiązania globalnych problemów, takich jak kryzys finansowy, czy globalne ocieplenie.

To był katastrofalny rok dla biznesu na całym świecie. W Polsce najtrudniejszy czas dopiero nadchodzi. Korporacje muszą na nowo przemyśleć swoją rolę w społeczeństwie i odejść od podejścia zorientowanego jedynie na generowanie zysków dla swych udziałowców. Muszą być partnerem dla rządu i innych instytucji, aby podjąć swe zobowiązania wobec społeczeństwa” powiedziała Barbara Kwiecień, prezes i dyrektor generalny agencji Edelman Polska, komentując wyniki badań.

Wyniki Edelman Trust Barometer 2009 pokazują, że wiarygodność Dyrektorów Generalnych firm oraz komunikatów pochodzącym od firm jest w Polsce na rekordowo niskim poziomie. Wypowiedziom CEO firmy ufa tylko 15% badanych, to spadek o 14% w porównaniu z zeszłym rokiem. Strona internetowa firmy jest traktowana, jako godna zaufania, tylko przez 16% badanych, wynik niższy od zeszłorocznego o 25%.

Spada również zaufanie do tradycyjnych źródeł informacji. W Polsce artykuły w prasie są traktowane, jako godne zaufania, już tylko przez 14% badanych. To spadek o 25% w porównaniu z zeszłym rokiem. Na wiarygodności tracą także serwisy telewizyjne i radiowe, którym ufa odpowiednio 14% i 10% mniej badanych niż w zeszłym roku.

Trendy na świecie

Globalnym trendem jest postrzeganie zaufania w rankingu kluczowych cech firmy, budujących reputację przedsiębiorstwa. Zaufanie wyprzedza, pod względem ważności dla klienta, takie kwestie jak: przyszła sytuacja finansowa firmy, ilość tworzonych miejsc pracy, czy wpływ na środowisko.

Obejrzyj krótkie video:

Inne kluczowe wnioski badania Edelman Trust Barometer 2009 w ujęciu globalnym:

* Na całym świecie w rankingu zaufania prowadzą organizacje pozarządowe – 54% zaufania wśród badanych w skali globalnej.
* Wzrasta waga zaufania w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez klientów - 87% badanych odmawia zakupu produktów lub usług producenta, do którego straciło zaufanie, a 79% osób ankietowanych przekazywało swym przyjaciołom i znajomym krytyczne opinie o firmie, która straciła wiarygodność w ich oczach.
* Technologia pozostaje najbardziej godnym zaufania sektorem gospodarki na świecie. Przedsiębiorstwom z tej branży ufa 76% badanych.
* Zaufanie do niemal każdego typu źródeł informacji spadło na przestrzeni roku. Analizy giełdowe lub rynku, oraz magazyny o tematyce biznesowej, które były liderami rankingów w zeszłorocznym badaniu, dziś odnotowały spadek zaufania odpowiednio z poziomu 59% do 46% oraz z 53% do 33%.

O badaniu zaufania Edelman Trust Barometer

2009 Edelman Trust Barometer jest 10 edycją ogólnoświatowego badania zaufania do firm i ich wiarygodności. W 2008 r. badanie zostało przeprowadzone w 20 krajach na świecie, w formie 30 minutowego wywiadu telefonicznego na grupie 4 475 osób. Badanie odbyło się w dniach 5 listopada – 14 grudnia 2008.

Więcej informacji, w tym materiały do pobrania na stronie: www.edelman.com/trust/2010

Źródło: CSRinfo
Tags: CSR, Ryzyka
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop