13.08.2009 r.

Jakość potwierdzona certyfikatami

Kompania Piwowarska otrzymała certyfikaty potwierdzające produkcję piwa zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa.  Oficjalne wręczenie certyfikatów odbyło się 11 sierpnia, w siedzibie firmy w Poznaniu.

Restrykcyjne standardy wewnętrzne dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy funkcjonują w Kompanii Piwowarskiej od lat.  Firma posiada obecnie trzy systemy (ISO 9001, ISO 14001, ISO 2200) oparte na międzynarodowych standardach w ramach zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem (IRMS).

IRMS ułatwia zarządzanie wszystkimi systemami oraz świadome realizowanie ich założeń przez wszystkich pracowników. Wdrożenie wymagań norm ISO to złożony proces, a utrzymanie i doskonalenie wprowadzonych systemów jest ciągłym procesem i nie kończy się z chwilą otrzymania certyfikatu. 

Kompania Piwowarska jako firma odpowiedzialna społecznie robi wszystko, aby przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom, które mogą dotknąć naszych klientów, konsumentów naszych produktów, naszych pracowników w trakcie pracy, nasze środowisko i otoczenie, czyli naszych sąsiadów” – mówi Dorota Latus-Ziętkiewicz, dyrektor ds. systemów jakości, bezpieczeństwa i środowiska. - „Opracowanie, wdrożenie i certyfikowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem to duże wyzwanie dla organizacji, ale przynosi pozytywne efekty i z perspektywy czasu widać, że zaowocowało pozytywną zmianą na każdym szczeblu działania organizacji” – dodaje Latus-Ziętkiewicz. 

W kwietniu br. zakończyły się audyty systemowe ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 22000 , w wyniku których firma otrzymała między innymi certyfikat zgodności zarządzania jakością zgodnie z normami ISO 9001:2009.  System zarządzania jakością jest  wdrożony i doskonalony w KP od wielu lat. W 2007 r został pozytywnie oceniony przez auditorów zewnętrznych, natomiast nie był certyfikowany.

Pozytywnie zakończył się również audyt kontrolny systemu ISO 14001, który odpowiada za zarządzanie środowiskiem, a jego celem jest realizacja strategii ciągłej poprawy efektów środowiskowych.  Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego pozwala między innymi na dostosowanie prowadzonej działalności do zmieniających się wymagań prawnych, potrzeb klientów oraz globalnych wyzwań ekologicznych, takich jak zmiany klimatyczne, stojących przed biznesem.

Kompania Piwowarska, zgodnie z przyjętą polityką firmy od wielu lat prowadzi swoje działania środowiskowe w uporządkowany, systemowy sposób. – mówi Witold Dżugan, audytor zewnętrzny.  W 2007 roku zostało to potwierdzone certyfikacją systemu zarządzania środowiskowego, przeprowadzoną przez Bureau Veritas Certification – jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji certyfikacyjnych. Kwietniowy audyt potwierdził skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego we wszystkich obszarach działalności, wynikające z ugruntowanego zrozumienia i praktycznego wdrożenia wymagań.” – komentuje Dżugan. Zobacz film z wręczenia certyfikatów KP.

W lipcu 2006 r. Kompania Piwowarska uzyskała pierwszy certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000:2005.  Firma przeszła pozytywnie audyt recertyfikacyjny czego potwierdzeniem jest certyfikat wydany na kolejne 3 lata.

Wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który łączy wymagania systemu HACCP i Dobrych Praktyk ( produkcyjnych, higienicznych, dystrybucyjnych  ) pozwala na  wytwarzanie i dostarczanie produktów preferowanych przez konsumentów, o wysokiej, stabilnej jakości i bezpieczeństwie zdrowotnym. Efektywna komunikacja z wszystkimi stronami łańcucha żywnościowego, zgodność z krajowymi i europejskimi wymaganiami prawnymi dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, doskonalenie działań związanych z produkcją bezpiecznej żywności to główne elementy wdrożonego i doskonalonego w KP systemu wg ISO 22 000. Kompania Piwowarska to nie tylko producent świetnego piwa, ale i gwarancja, że dostarczane  produkty są bezpieczne i wytwarzane w procesach o zminimalizowanym negatywnym wpływie na środowisko”   – informuje Sławomir Korycki, kierownik ds. jakości i bezpieczeństwa produktu KP.

Kompania Piwowarska nie stoi w miejscu i ciągle się doskonali. „Przed nami kolejne wyzwanie. W bieżącym roku rozpoczęliśmy proces wdrażania ISO 18001, czyli systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.  Jego celem jest takie zarządzanie procesami, aby stale poprawiać bezpieczeństwo i higienę pracy nie tylko pracowników Kompanii Piwowarskiej, ale także innych interesariuszy przebywających na terenie wszystkich browarów oraz filii wchodzących w skład grupy.  Wstępna certyfikacja zaplanowana jest już w 2010 roku.” – mówi Dorota Latus-Ziętkiewicz.

Audyty systemowe przeprowadzone zostały przez firmę Buremu Veritas Certification Polska Sp. z o.o., uznawaną na całym świecie jednostkę certyfikującą, która zapewnia kompleksową obsługę i prowadzi certyfikację w dziedzinie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz odpowiedzialności społecznej.

***
Organizacja ISO (International Organization for Standarization) powstała w 1947 roku. Jest organizacją pozarządową z siedzibą w Genewie, którą tworzy sieć narodowych instytutów normalizacyjnych ze 161 krajów. Jej zadaniem jest tworzenie i unifikacja standardów na całym świecie. Nie zajmuje się ona jednak ani weryfikacją jednostek ani wydawaniem certyfikatów.

Powstawanie standardów i ich rola

Międzynarodowe normy tworzone są na zasadzie konsensusu. Przedstawiciele wszystkich grup tworzących dany sektor oraz inne zainteresowane grupy (w tym konsumenci) decydują o kryteriach, specyfikacji materiałów, usług, procesach testowania i analizy a także o terminologii związanej z daną branżą. W tworzenie standardów angażuje się około 30 000 ekspertów, którzy wchodzą w skład ponad 3 183 grup technicznych.

Normy tworzą szkielet systemu, stanowią język, który umożliwia porozumiewanie się dostawców i odbiorców produktów i usług, a co za tym idzie – umożliwiają handel i transfer technologii. Normy stanowią podstawę do rozwijania konkurencji pomiędzy producentami a rządy na ich podstawie tworzą systemy prawne. Najwięcej na tym zyskują konsumenci. Normy są gwarancją jakości i bezpieczeństwa produktów i usług.

Spośród wszystkich norm najbardziej znane są te z rodziny ISO 9000 i ISO 14000. ISO 9000 wyznaczają wymagania jakościowe w biznesie podczas gdy ISO 14000 określają zasady dotyczące ochrony środowiska.

ISO 9001:2008 – zapewnia wysoką i powtarzalną jakość produktów.  Certyfikat uznawany jest oprócz Polski w Belgii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Włoszech i Holandii.

ISO 14001:2004
– to system zarządzania środowiskiem, który pomaga w osiąganiu celów biznesowych przy zachowaniu zgodności z zasadami ochrony środowiska.

ISO 22000:2005 - odpowiada za bezpieczeństwo żywności.  Ma na celu zidentyfikowanie i kontrolę ewentualnych zagrożeń na każdym etapie procesu produkcji i składowania żywności.

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop