26.06.2009 r.

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Zaledwie 3 % mikroprzedsiębiorców uważa, że panujący obecnie kryzys może zagrozić funkcjonowaniu ich firmy – wynika z raportu Mikroprzedsiębiorczość w Polsce.Analiza barier rozwoju i dostępu do finansowania, który opublikowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Raport powstał przy merytorycznej współpracy z Microfinance Centre. Publikacji wyników badania towarzyszyło uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie „Mikroprzedsiębiorca Roku 2009”.

Przedsiębiorczość kontrolowana?

Raport Mikroprzedsiębiorczość w Polsce. Analiza barier rozwoju i dostępu do finansowania jest podsumowaniem wyników badań kondycji sektora polskiej mikroprzedsiębiorczości oraz próbą wskazania potrzebnych form wsparcia. Z raportu wynika, że aż 44 % mikrofirm spodziewa się, że liczba barier prawno-administracyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości w nadchodzącym roku będzie wzrastała. Z kolei 59 % ankietowanych już dzisiaj potwierdza istnienie takich barier i wskazuje je jako główne przeszkody utrudniające rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z badań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Microfinance Centre wynika, że niemal 80 % badanych zakładając firmę korzystało z własnych oszczędności. Z pomocy zewnętrznej nie korzysta dzisiaj aż 76 % mikroprzedsiębiorców. Przyczyną tego jest niechęć przedsiębiorców do zaciągania kredytów/pożyczek (36%) oraz brak zainteresowania posiadaniem dodatkowych funduszy (35%).

Ostatnie lata wskazują, że w Polsce stale rośnie skłonność do podejmowania własnej działalności. Jak wynika z badań Komisji Europejskiej, przeprowadzanych jeszcze przed pogorszeniem się sytuacji gospodarczej na świecie, wśród mieszkańców nowych krajów członkowskich UE chęć prowadzenia własnego biznesu jest o wiele wyższa niż w starych krajach UE. Potwierdzają to wyniki badań przedstawiane przez Fundację Kronenberga, ale także rosnąca popularność konkursu „Mikroprzedsiębiorca Roku”, powiedział Krzysztof Łabowski, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Citi Handlowy.

Znamy Mikroprzedsiębiorcę Roku 2009

Prezentacja wyników raportu połączona była z uroczystym wręczeniem nagród firmom, które zwyciężyły w V edycji Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Tegorocznym laureatem i zdobywcą prestiżowego tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2009 została firma Nexwell Engineering z Wrocławia, założona przez Michała Kowalczyka. Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 30 tysięcy zł. W konkursie przyznano też 12 wyróżnień.

Firmy startujące w konkursie musiały spełnić następujące warunki formalne: zatrudnienie - mniej niż 10 pracowników; roczny obrót - nie wyższy niż 2 mln euro. O zwycięstwie w konkursie decydowały: pomysł na biznes, okoliczności powstania firmy, umiejętności firmy w przezwyciężeniu kryzysów i trudności w tworzeniu rozwoju firmy, jak również podejmowanie twórczych, odważnych działań. Kolejna edycja konkursu odbędzie się w przyszłym roku.

Badanie pt. Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorczości w Polsce, zrealizowane przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy  przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre zostały przeprowadzone na próbie 500 mikrofirm.
Patronat medialny nad dyskusją panelową objęła „Gazeta Prawna”. Partnerami konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2009 są serwisy MamBiznes.pl oraz IFIRMA.pl.

Prezentacja raportu Mikroprzedsiębiorczość w Polsce. Analiza barier rozwoju i dostępu do finansowania [PDF]

Źródło: CSRinfo
Drukuj   Delicious Delicious   wykop.pl Wykop