Newsletter

Ekspercki newsletter. Sama esencja. Chcę to mieć!

23.01.2012

Nowa publikacja o dialogu z interesariuszami

Nowa publikacja o dialogu z interesariuszami

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało kolejną publikację z cyklu „Niezbędnik odpowiedzialnego biznesu” – tym razem na temat dialogu z interesariuszami. Broszura została skonstruowana jako zbiór praktycznych porad i wskazówek dla tych firm i organizacji, które chcą rozpocząć lub udoskonalić prowadzony przez siebie proces dialogu.

Główną podstawą teoretyczną publikacji „” jest standard AA1000 oraz przykłady jego implementacji na polskim rynku. Dzięki analizie wdrożonych już projektów dialogu, broszura wskazuje na najważniejsze możliwości i trudność , jakie mogą pojawić się w ramach tego procesu.
Wśród analizowanych (i analizujących) firm znalazły się m.in. Telekomunikacja Polska, Provident, Grupa Żywiec, Polkomtel, Tchibo, Kompania Piwowarska czy Procter & Gamble.

Publikacja to wynik współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firm z Programu Partnerstwa, które od 2009 roku wspólnie wypracowują praktyczne scenariuszy i wskazówki w istotnych kwestiach odpowiedzialnego biznesu tj. zarządzanie różnorodnością, działania ekologiczne czy dialog z interesariuszami właśnie.

Do pobrania


Broszura jest dostępna online na stronie FOB.