Newsletter

Ekspercki newsletter. Sama esencja. Chcę to mieć!

13.01.2020

Kalendarz Menedżera CSR

Kalendarz Menedżera CSR

Z myślą o wszystkich osobach zajmujących się zrównoważonym i odpowiedzialnym biznesem przygotowaliśmy nową edycję Kalendarza Menedżera CSR 2020. Kalendarz zawiera ważne daty i inicjatywy, które pozwolą zaplanować działania i komunikację w perspektywie rocznej.

W tym roku Kalendarz ma formułę elektroniczną, którą będziemy uzupełniali na bieżąco. O wydarzeniach komunikujemy również na naszym profilu na FB https://www.facebook.com/CSRinfo/.

Styczeń 

09.01 – 12.02 – Zgłoszenia do konkursu „Dobroczyńca Roku” 

Od 9 stycznia można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Tegoroczne hasło konkursu brzmi: „Czas współpracy, czas działania”. Konkurs nagradza i promuje najbardziej odpowiedzialne duże i małe firmy, które angażują się w działania na rzecz zmiany świata – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Tegoroczna edycja  skupia się na działaniach na rzecz współpracy i budowania partnerstw wprowadzających w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju. Firmy mogą być nominowane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.

21.01 – Konferencja „The Nature of Business”

Celem konferencji Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest przybliżenie studentom że w biznesie ważne są nie tylko zyski, ale także relacje z interesariuszami oraz ochrona środowiska.

 27.01  –  Kampania 17 Celów – Konferencja Podsumowująca

Konferencja podsumowująca Kampanię 17 Celów i działania biznesu na rzecz Agendy 2030 w roku 2019.

Luty

19.02  –  Szkolenie CSRinfo: Zarządzanie CSR w praktyce biznesowej

Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą szybko wdrożyć się w tematykę CSR i zrównoważonego rozwoju, uporządkować sobie zagadnienia lub zaktualizować. Szkolenie jednodniowe – kapsułka wiedzy. Zapisy na stronie: www.csrinfo.org/szkolenia.

Marzec

08.03  – Dzień Praw Kobiet / Dzień Pokoju na świecie (Międzynarodowy Dzień Kobiet)

Pierwszy oficjalny Dzień Kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 r. z inicjatywy Socjalistycznej Partii Ameryki. Za jego pierwowzór można przyjąć jednak obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Święto jest okazją by podziękować kobietom, ale i wyrazić szacunek dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.

15.03 – Światowy Dzień Praw Konsumenta

Tego dnia w 1962 r. John F. Kennedy sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji.

17.03 – Szkolenie CSRinfo: Raportowanie niefinansowe

Dla tych, którzy planują lub już raportują, chcą zrozumieć praktykę i ją udoskonalić. Wiemy, że zależy Wam na konkretach, dlatego wprowadziliśmy zmiany do szkolenia poszerzając blok dot. wskaźników GRI oraz SIN. Zapisy na stronie: www.csrinfo.org/szkolenia.

19.03 Szkolenie CSRinfo: Strategia CSR – budowa i wdrażanie

Jak zbudować strategię CSR, krok po kroku. Na szkoleniu znajdziesz również odpowiedź na to czy potrzebujesz strategii, programu czy polityki. Zapisy na szkolenie na stronie: www.csrinfo.org/szkolenia.

21.03 – Gala „Gwiazdy Dobroczynności”

Coroczna Gala podczas której ogłaszane są gwiazdy dobroczynności wybrane w plebiscycie organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

21.03 – Światowy Dzień Lasu

Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia lasów dla życia człowieka na Ziemi.

21.03 – Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Obchody upamiętniają ofiary masakry w Sharpeville i innych incydentów na tle rasistowskim oraz wzmożenie działalności społeczeństwa na rzecz eliminacji wszelkich form rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji na świecie.

22.03 – Światowy Dzień Wody

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, którego ideą jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Kwiecień

07.04 – Światowy Dzień Zdrowia

Święto obchodzone corocznie, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Światowy Dzień Zdrowia odbywa się co roku pod innym hasłem. Inicjuje on Miesiąc Zdrowia oraz rok działań realizowanych pod tym samym hasłem.

16.04 – Targi Odpowiedzialnego Biznesu

Targi odbywają się co dwa lata, organizowane są przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce. Celem targów jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw, konkretnych działań i strategii organizacji w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju oraz projektów, które mają wspierać firmy w byciu odpowiedzialnymi. Dla zwiedzających na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny.

22.04 – Międzynarodowy Dzień Ziemi

Obchody stanowią okazję do podniesienia na całym świecie świadomości społecznej na temat wyzwań dot. dobrobytu planety i całego życia na niej, mając na uwadze m.in. ochronę klimatu i jej zrównoważony rozwój.

28.04 –  Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Obchody mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy.

Maj

12.05 – Szkolenie CSRinfo: Zarządzanie CSR w praktyce biznesowej

Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą szybko wdrożyć się w tematykę CSR i zrównoważonego rozwoju, uporządkować sobie zagadnienia lub zaktualizować. Szkolenie jednodniowe – kapsułka wiedzy. Zapisy na stronie: www.csrinfo.org/szkolenia.

15.05 – Międzynarodowy Dzień Rodziny

Obchody mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy.

21.05 – Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją odnoszącą się do zasady „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”. Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą.

22.05 – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw.

Czerwiec

05.06 – Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Tego dnia przypominamy o największych światowych i lokalnych wyzwaniach środowiskowych. Ustanowiony w 1974 roku przez ONZ, obchody tego dnia stały się platformą do szerzenia edukacji ekologicznej i odpowiedzialnych zachowań społecznych wobec środowiska.

08.06 – Światowy Dzień Oceanów

Został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw.

16.06 –  Szkolenie CSRinfo: Strategia CSR – budowa i wdrażanie

Jak zbudować strategię CSR, krok po kroku. Na szkoleniu znajdziesz również odpowiedź na to czy potrzebujesz strategii, programu czy polityki. Zapisy na szkolenie na stronie: www.csrinfo.org/szkolenia.

Lipiec

11.07 – Światowy Dzień Ludności

W ten dzień zwracamy uwagę na istotne i pilne kwestie związane ze wzrostem populacji na świecie, zdrowia oraz równości płci jako elementów niezbędnych do zrównoważonego rozwoju w tym obszarze.

Sierpień

19.08 – Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Tego dnia pamiętamy o osobach zaangażowanych w niesienie pomocy humanitarnej na całym świecie oraz o roli międzynarodowej współpracy we wspieraniu poszkodowanych w kryzysach humanitarnych.

Wrzesień

16.09 – Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Celem święta uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jest propagowanie działań na rzecz ochrony warstwy ozonowej. Data obchodów – 16 września upamiętnia podpisanie Protokołu Montrealskiego (1987) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

21.09 – Międzynarodowy Dzień Pokoju

Obchody tego dnia zwracają uwagę na potrzebę pokoju na świecie. Tego dnia ONZ wzywa wszystkie państwa m.in. do 24-godzinnego zawieszenia broni.

22.09 – Europejski Dzień bez Samochodu

Międzynarodowa kampania proekologiczna wieńczy obchodzony od 16 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (Tydzień Mobilności). Znana jest także pod nazwami: Światowy Dzień bez Samochodu (z ang. World Car Free Day) oraz Europejski Dzień bez Samochodu.

25.09 – Szkolenie CSRinfo: Raportowanie Niefinansowe

Dla tych, którzy planują lub już raportują, chcą zrozumieć praktykę i ją udoskonalić. Wiemy, że zależy Wam na konkretach, dlatego wprowadziliśmy zmiany do szkolenia poszerzając blok dot. wskaźników GRI oraz SIN. Zapisy na stronie: www.csrinfo.org/szkolenia.

27.09 – Światowy Dzień Morski

Światowy Dzień Morza ma na celu uświadomienie wagi ochrony środowiska morskiego. Data obchodów upamiętnia rocznicę podpisania Konwencji, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską.

Październik

01.10 – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Celem święta uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jest przełamanie stereotypów dotyczących osób starszych i starzenia się, a także wyeliminowanie dyskryminacji seniorów w pracy, placówkach medycznych itp.

01.10 – Światowy Dzień Wegetarianizmu

Październik to międzynarodowy dzień dobroci dla zwierząt a zaczyna go światowy Dzień wegetarianizmu. Ustanowiony 22 Listopada 1977 roku, jego główny cel to wskazywanie na korzyści jakie niesie odżywianie wolne od cierpienia zwierząt.

02.10 – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Ten dzień ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego. Jego celem jest szerzenie idei życia bez przemocy, umacnianie pokoju oraz zwiększanie świadomości społecznej w obszarze tolerancji poprzez edukację.

14.10Światowy Dzień Normalizacji

Ten dzień honoruje pracę tysięcy ekspertów z całego świata, współpracujących z IEC, ISO, ITU i tworzących normy międzynarodowe.

16.10 – Światowy Dzień Żywności

Celem tego dnia jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych: głodu, niedożywienia i ubóstwa. Święto jest obchodzone od 16 października 1981 roku, nawiązuje do dnia założenia patronującej mu organizacji FAO Narodów Zjednoczonych.

17.10 – Światowy Dzień Etyki

Obchodzimy ten dzień z inicjatywy Carnegie Council, założonej w 1914 roku.  Stwarza on instytucjom na całym świecie okazję do organizowania wydarzeń pod tym hasłem oraz odkrywania znaczenia etyki w sprawach międzynarodowych.

17.10 – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem miało na celu uwrażliwienie na problem wykluczenia społecznego i biedy oraz podkreślenie braterstwa z najuboższymi. 1/3 ludzkości wciąż utrzymuje się za mniej niż równowartość 1 dolara dziennie.

24.10 – Dzień Narodów Zjednoczonych

Święto upamiętnia wejście w życie Karty Narodów Zjednoczonych 24 października 1945 r. Tego dnia odbywają się wydarzenia zachęcające do upowszechniania i komunikowania praw człowieka oraz nawołujące by wyeliminować ubóstwo oraz przeciwdziałać nierównościom.

24.10 – Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju

Zgromadzenie Ogólne w 1972 r. ustanowiło Światowy Dzień Informacyjny na temat Rozwoju aby zwrócić uwagę na problemy rozwojowe i potrzebę zacieśnienia współpracy międzynarodowej w celu ich rozwiązania.

Listopad

16.11 – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Święto ustanowione przez UNESCO w 1995 r. ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Upamiętnia także dzień przyjęcia Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji.

20.11 – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Organizacja Narodów Zjednoczonych w roku 1959 ustanowiła Deklarację Praw Dziecka, a następnie w 1989 roku przyjęła kolejny ważny dokument: Konwencję na Rzecz Praw Dziecka. Ten dzień przypomina nam, że dzieci również mają swoje prawa, zawsze.

25.11 – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Święto ma zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet podczas konfliktów wojennych i prześladowanych z przyczyn politycznych. Data 25 listopada upamiętnia trzy siostry Mirabal, które tego dnia w 1960 r. zostały zamordowane na Dominikanie przez dyktatora Rafaela Trujillo.

Grudzień

01.12 – Światowy Dzień Walki z Aids

Obchodzimy ten dzień od 1988 roku z inicjatywy WHO, jego symbolem jest czerwona wstążka. Choć walka z AIDS odniosła wiele sukcesów, wciąż co roku tego dnia odbywają się akcje społeczne oraz wydarzenia, w których mówi się o profilaktyce, walce z chorobą i pomocy osobom zarażonym

03.12 – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych.

05.12 – Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy Pracujących na Rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju

W celu uznania pracy wolontariuszy na całym świecie od 1986 r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

09.12 – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Obchody mają podkreślić rolę Konwencji w zwalczaniu i zapobieganiu korupcji oraz zwiększania świadomości na ten temat.

10.12 – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Święto upamiętnia podpisanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 r. W tym dniu szczególnie uświadamia się rolę tego dokumentu, a także oddaje hołd ludziom, którzy są orędownikami praw człowieka na całym świecie. Dążą oni do zapewnienia ochrony nie tylko własnych praw, ale i innych osób. Nierzadko są za to prześladowani, pozbawiani pracy czy niesłusznie więzieni.

20.12 – Międzynarodowy Dzień Solidarności

Głównym celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi na podejmowanie globalnych wyzwań w zgodzie z zasadami sprawiedliwości społecznej, budowanie jakościowych relacji międzyludzkich oraz promocja rozwoju społecznego w najbiedniejszych krajach na świecie.