13.01.2020

Kalendarz Menedżera CSR

Kalendarz Menedżera CSR

Z myślą o wszystkich osobach zajmujących się zrównoważonym i odpowiedzialnym biznesem przygotowaliśmy nową edycję Kalendarza Menedżera CSR 2020. Kalendarz zawiera ważne daty i inicjatywy, które pozwolą zaplanować działania i komunikację w perspektywie rocznej.

W tym roku Kalendarz ma formułę elektroniczną, którą będziemy uzupełniali na bieżąco. O wydarzeniach komunikujemy również na naszym profilu na FB https://www.facebook.com/CSRinfo/.

Styczeń 

09.01 – 12.02 – Zgłoszenia do konkursu „Dobroczyńca Roku” 

Od 9 stycznia można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Tegoroczne hasło konkursu brzmi: „Czas współpracy, czas działania”. Konkurs nagradza i promuje najbardziej odpowiedzialne duże i małe firmy, które angażują się w działania na rzecz zmiany świata – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Tegoroczna edycja  skupia się na działaniach na rzecz współpracy i budowania partnerstw wprowadzających w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju. Firmy mogą być nominowane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.

21.01 – Konferencja „The Nature of Business”

Celem konferencji Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest przybliżenie studentom że w biznesie ważne są nie tylko zyski, ale także relacje z interesariuszami oraz ochrona środowiska.

 27.01  –  Kampania 17 Celów – Konferencja Podsumowująca

Konferencja podsumowująca Kampanię 17 Celów i działania biznesu na rzecz Agendy 2030 w roku 2019.

Luty

19.02  –  Szkolenie CSRinfo: Zarządzanie CSR w praktyce biznesowej

Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą szybko wdrożyć się w tematykę CSR i zrównoważonego rozwoju, uporządkować sobie zagadnienia lub zaktualizować. Szkolenie jednodniowe – kapsułka wiedzy. Zapisy na stronie: www.csrinfo.org/szkolenia.

Marzec

08.03  – Dzień Praw Kobiet / Dzień Pokoju na świecie (Międzynarodowy Dzień Kobiet)

Pierwszy oficjalny Dzień Kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 r. z inicjatywy Socjalistycznej Partii Ameryki. Za jego pierwowzór można przyjąć jednak obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Święto jest okazją by podziękować kobietom, ale i wyrazić szacunek dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.

15.03 – Światowy Dzień Praw Konsumenta

Tego dnia w 1962 r. John F. Kennedy sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji.

21.03 – Światowy Dzień Lasu

Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia lasów dla życia człowieka na Ziemi.

21.03 – Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Obchody upamiętniają ofiary masakry w Sharpeville i innych incydentów na tle rasistowskim oraz wzmożenie działalności społeczeństwa na rzecz eliminacji wszelkich form rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji na świecie.

22.03 – Światowy Dzień Wody

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, którego ideą jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Kwiecień

07.04 – Światowy Dzień Zdrowia

Święto obchodzone corocznie, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Światowy Dzień Zdrowia odbywa się co roku pod innym hasłem. Inicjuje on Miesiąc Zdrowia oraz rok działań realizowanych pod tym samym hasłem.

16.04 Szkolenie CSRinfo: Strategia CSR – budowa i wdrażanie

Jak zbudować strategię CSR, krok po kroku. Na szkoleniu znajdziesz również odpowiedź na to czy potrzebujesz strategii, programu czy polityki. Zapisy na szkolenie na stronie: www.csrinfo.org/szkolenia.

22.04 – Międzynarodowy Dzień Ziemi

Obchody stanowią okazję do podniesienia na całym świecie świadomości społecznej na temat wyzwań dot. dobrobytu planety i całego życia na niej, mając na uwadze m.in. ochronę klimatu i jej zrównoważony rozwój.

28.04 –  Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Obchody mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy.

Maj

12.05 – Szkolenie CSRinfo: Zarządzanie CSR w praktyce biznesowej

Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą szybko wdrożyć się w tematykę CSR i zrównoważonego rozwoju, uporządkować sobie zagadnienia lub zaktualizować. Szkolenie jednodniowe – kapsułka wiedzy. Zapisy na stronie: www.csrinfo.org/szkolenia.

15.05 – Międzynarodowy Dzień Rodziny

Obchody mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy.

19.05 – Szkolenie CSRinfo: Raportowanie niefinansowe

Dla tych, którzy planują lub już raportują, chcą zrozumieć praktykę i ją udoskonalić. Wiemy, że zależy Wam na konkretach, dlatego wprowadziliśmy zmiany do szkolenia poszerzając blok dot. wskaźników GRI oraz SIN. Zapisy na stronie: www.csrinfo.org/szkolenia.

21.05 – Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją odnoszącą się do zasady „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”. Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą.

22.05 – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw.

Czerwiec

05.06 – Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Tego dnia przypominamy o największych światowych i lokalnych wyzwaniach środowiskowych. Ustanowiony w 1974 roku przez ONZ, obchody tego dnia stały się platformą do szerzenia edukacji ekologicznej i odpowiedzialnych zachowań społecznych wobec środowiska.

08.06 – Światowy Dzień Oceanów

Został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw.

16.06 –  Szkolenie CSRinfo: Strategia CSR – budowa i wdrażanie

Jak zbudować strategię CSR, krok po kroku. Na szkoleniu znajdziesz również odpowiedź na to czy potrzebujesz strategii, programu czy polityki. Zapisy na szkolenie na stronie: www.csrinfo.org/szkolenia.

Lipiec

11.07 – Światowy Dzień Ludności

W ten dzień zwracamy uwagę na istotne i pilne kwestie związane ze wzrostem populacji na świecie, zdrowia oraz równości płci jako elementów niezbędnych do zrównoważonego rozwoju w tym obszarze.

Sierpień

19.08 – Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Tego dnia pamiętamy o osobach zaangażowanych w niesienie pomocy humanitarnej na całym świecie oraz o roli międzynarodowej współpracy we wspieraniu poszkodowanych w kryzysach humanitarnych.

Wrzesień

UNGA – 5 rocznica Celów Zrównoważonego Rozwoju i Global Goals Week

Więcej informacji o działaniach w ramach rocznicy SDG’s na stronie: https://www.un.org/en/un75

16.09 – Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Celem święta uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jest propagowanie działań na rzecz ochrony warstwy ozonowej. Data obchodów – 16 września upamiętnia podpisanie Protokołu Montrealskiego (1987) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

21.09 – Międzynarodowy Dzień Pokoju

Obchody tego dnia zwracają uwagę na potrzebę pokoju na świecie. Tego dnia ONZ wzywa wszystkie państwa m.in. do 24-godzinnego zawieszenia broni.

20-26.09 – European Sustainable Development Week 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju promuje i wspiera działania, projekty i wydarzenia związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju (SDG’s). Więcej o tygodniu oraz możliwość zgłoszenia swojej inicjatywy znajdziesz na stronie ESDW: https://esdw.eu/about-us/

22.09 – Europejski Dzień bez Samochodu

Międzynarodowa kampania proekologiczna wieńczy obchodzony od 16 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (Tydzień Mobilności). Znana jest także pod nazwami: Światowy Dzień bez Samochodu (z ang. World Car Free Day) oraz Europejski Dzień bez Samochodu.

27.09 – Światowy Dzień Morski

Światowy Dzień Morza ma na celu uświadomienie wagi ochrony środowiska morskiego. Data obchodów upamiętnia rocznicę podpisania Konwencji, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską.

Październik

01.10 – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Celem święta uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jest przełamanie stereotypów dotyczących osób starszych i starzenia się, a także wyeliminowanie dyskryminacji seniorów w pracy, placówkach medycznych itp.

01.10 – Światowy Dzień Wegetarianizmu

Październik to międzynarodowy dzień dobroci dla zwierząt a zaczyna go światowy Dzień wegetarianizmu. Ustanowiony 22 Listopada 1977 roku, jego główny cel to wskazywanie na korzyści jakie niesie odżywianie wolne od cierpienia zwierząt.

02.10 – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Ten dzień ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego. Jego celem jest szerzenie idei życia bez przemocy, umacnianie pokoju oraz zwiększanie świadomości społecznej w obszarze tolerancji poprzez edukację.

05-09.10 – Targi Odpowiedzialnego Biznesu

Targi odbywają się co dwa lata, organizowane są przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce. Celem targów jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw, konkretnych działań i strategii organizacji w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju oraz projektów, które mają wspierać firmy w byciu odpowiedzialnymi. W tym roku, tagi odbędą się w formule online i pozostaną bezpłatne dla wszystkich uczestników.

14.10 – Szkolenie CSRinfo: Raportowanie Niefinansowe

Dla tych, którzy planują lub już raportują, chcą zrozumieć praktykę i ją udoskonalić. Wiemy, że zależy Wam na konkretach, dlatego wprowadziliśmy zmiany do szkolenia poszerzając blok dot. wskaźników GRI oraz SIN. Zapisy na stronie: www.csrinfo.org/szkolenia.

14.10Światowy Dzień Normalizacji

Ten dzień honoruje pracę tysięcy ekspertów z całego świata, współpracujących z IEC, ISO, ITU i tworzących normy międzynarodowe.

16.10 – Światowy Dzień Żywności

Celem tego dnia jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych: głodu, niedożywienia i ubóstwa. Święto jest obchodzone od 16 października 1981 roku, nawiązuje do dnia założenia patronującej mu organizacji FAO Narodów Zjednoczonych.

17.10 – Światowy Dzień Etyki

Obchodzimy ten dzień z inicjatywy Carnegie Council, założonej w 1914 roku.  Stwarza on instytucjom na całym świecie okazję do organizowania wydarzeń pod tym hasłem oraz odkrywania znaczenia etyki w sprawach międzynarodowych.

17.10 – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem miało na celu uwrażliwienie na problem wykluczenia społecznego i biedy oraz podkreślenie braterstwa z najuboższymi. 1/3 ludzkości wciąż utrzymuje się za mniej niż równowartość 1 dolara dziennie.

17.10 – Gala „Gwiazdy Dobroczynności”

Coroczna Gala podczas której ogłaszane są gwiazdy dobroczynności wybrane w plebiscycie organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

24.10 – Dzień Narodów Zjednoczonych

Święto upamiętnia wejście w życie Karty Narodów Zjednoczonych 24 października 1945 r. Tego dnia odbywają się wydarzenia zachęcające do upowszechniania i komunikowania praw człowieka oraz nawołujące by wyeliminować ubóstwo oraz przeciwdziałać nierównościom.

24.10 – Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju

Zgromadzenie Ogólne w 1972 r. ustanowiło Światowy Dzień Informacyjny na temat Rozwoju aby zwrócić uwagę na problemy rozwojowe i potrzebę zacieśnienia współpracy międzynarodowej w celu ich rozwiązania.

26-30.10 – Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu – wydarzenie CSRinfo

6 edycja tegorocznego TOB to 5-dniowe wydarzenie online podczas którego codziennie przybliżymy Ci najlepsze praktyki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu z obszarów edukacji, transparentności, sprawozdawczości i czynników ESG.

Listopad

16.11 – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Święto ustanowione przez UNESCO w 1995 r. ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Upamiętnia także dzień przyjęcia Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji.

20.11 – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Organizacja Narodów Zjednoczonych w roku 1959 ustanowiła Deklarację Praw Dziecka, a następnie w 1989 roku przyjęła kolejny ważny dokument: Konwencję na Rzecz Praw Dziecka. Ten dzień przypomina nam, że dzieci również mają swoje prawa, zawsze.

25.11 – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Święto ma zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet podczas konfliktów wojennych i prześladowanych z przyczyn politycznych. Data 25 listopada upamiętnia trzy siostry Mirabal, które tego dnia w 1960 r. zostały zamordowane na Dominikanie przez dyktatora Rafaela Trujillo.

Grudzień

01.12 – Światowy Dzień Walki z Aids

Obchodzimy ten dzień od 1988 roku z inicjatywy WHO, jego symbolem jest czerwona wstążka. Choć walka z AIDS odniosła wiele sukcesów, wciąż co roku tego dnia odbywają się akcje społeczne oraz wydarzenia, w których mówi się o profilaktyce, walce z chorobą i pomocy osobom zarażonym

03.12 – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych.

05.12 – Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy Pracujących na Rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju

W celu uznania pracy wolontariuszy na całym świecie od 1986 r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

09.12 – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Obchody mają podkreślić rolę Konwencji w zwalczaniu i zapobieganiu korupcji oraz zwiększania świadomości na ten temat.

10.12 – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Święto upamiętnia podpisanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 r. W tym dniu szczególnie uświadamia się rolę tego dokumentu, a także oddaje hołd ludziom, którzy są orędownikami praw człowieka na całym świecie. Dążą oni do zapewnienia ochrony nie tylko własnych praw, ale i innych osób. Nierzadko są za to prześladowani, pozbawiani pracy czy niesłusznie więzieni.

20.12 – Międzynarodowy Dzień Solidarności

Głównym celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi na podejmowanie globalnych wyzwań w zgodzie z zasadami sprawiedliwości społecznej, budowanie jakościowych relacji międzyludzkich oraz promocja rozwoju społecznego w najbiedniejszych krajach na świecie.