Newsletter

Ekspercki newsletter. Sama esencja. Chcę to mieć!

19.03.2013

Innowacyjność a CSR – badanie FOB

Innowacyjność a CSR – badanie FOB

Blisko 90% badanych przedsiębiorstw, niemal wszystkie posiadające sformalizowaną strategię CSR, w ciągu ostatnich trzech lat zainicjowało bądź przeprowadziło projekty innowacyjne – wynika z badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Do pobrania


Innowacyjność a społeczna odpowiedzialnosć biznesu wśród największych przedsiębiorstw

Rok wydania: 2013
Język: Polski
Instytucja: Forum Odpowiedzialnego Biznesu